Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110307
Peľová situácia v SR za 24. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 22. jún 2022 10:05

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • trávy z čeľade lipnicovité, agát, gaštan, pajaseň, lipa, baza, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité, skorocel, štiav

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcim peľom pŕhľavovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia, tráv z čeľade lipnicovitých, prešla svojím prvým vrcholom aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Denné koncentrácie peľu drevín dosahujú už len nízke hladiny.


  • Najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 269 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici - 104 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave - 124 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu rastlín z čeľade pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 563 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave - 202 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - 164 peľových zŕn v m3 vzduchu.


Peľ bylín, najmä skorocelu, dosahoval stredné denné koncentrácie na väčšine územia. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ gaštanu, agátu, bazy, lipy, pajaseňa, štiavu, mrlíkovitých a mrkvovitých.


Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.


Prognóza peľovej situácie v SR na 25. týždeň 2022


Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré sú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom týchto týždňov, prešla svojím prvým vrcholom aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Peľ tráv spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy bude mať dominantné zastúpenie v ovzduší aj v nasledujúcom týždni. Dreviny s vysokou produkciou peľu dokvitli a v ovzduší prevažuje peľ bylín - najmä tráv, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých rastlín. Denné koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.


RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA