Výskyt opičích kiahní sa na Slovensku stále nepotvrdil Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16. jún 2022 12:50

Výsledky laboratórneho vyšetrovania vzorky od osoby s podozrením na opičie kiahne sú negatívne.


V poradí ide už o piatu laboratórne vyšetrovanú vzorku s podozrením na toto ochorenie. Výsledky boli negatívne vo všetkých piatich prípadoch. Hoci klinický obraz alebo osobná anamnéza vo väčšine prípadov nenasvedčovali vysokej pravdepodobnosti potvrdenia diagnózy opičích kiahní, v záujme úplnej istoty sa osobám odobrali vzorky a boli vyšetrené.


Naďalej platí, že na Slovensku aktuálne nemáme potvrdený výskyt opičích kiahní. Vzhľadom na široké možnosti cestovania však nemôžeme vylúčiť, že časom budeme mať potvrdený prípad opičích kiahní aj v SR. Vtedy naši odborní pracovníci príjmu všetky potrebné opatrenia v zmysle už v máji vydaného usmernenia hlavného hygienika SR.


K prenosu opičích kiahní z človeka na človeka dochádza priamym kontaktom s infekčnými léziami (vyrážkami), telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu (face-to-face), alebo nepriamo – napríklad kontaminovanou bielizňou alebo inými kontaminovanými povrchmi. Ľahko sa šíri pri úzkom fyzickom kontakte, pričom môže, no nemusí ísť o aktivity spojené so sexom. Opičie kiahne teda nie sú vyslovene sexuálne prenosným ochorením.


Opičie kiahne sú stigmatizovaným ochorením, preto je dôležité o podozreniach či o potvrdených prípadoch informovať ohľaduplne. Prosíme preto každého, kto o jednotlivých prípadoch informuje, aby dbal na to, aby z rozsahu poskytovaných informácií nebolo možné osobu identifikovať a aby nezabudol na dôvernosť informácií o podrobnom zdravotnom stave pacienta.


Ak je osoba identifikovateľná a zároveň sa pri informovaní skresľujúco dáva dôraz na prenos ochorenia sexuálnym stykom, poškodzuje sa tým - častokrát už nezvratne - reputácia danej osoby.


Navyše, necitlivé informovanie o konkrétnych prípadoch môže mať aj vážne celospoločenské následky. Hygienikom marí podmienky na epidemiologické vyšetrovanie, pretože ľudia budú mať obavy pravdivo informovať o svojich úzkych kontaktoch či podrobne opísať všetky okolnosti, pri ktorých mohlo dôjsť k nákaze. A to sa môže odraziť na prípadnom ďalšom šírení ochorenia.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky