Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22187041
Verifikačná misia Európskej komisie Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 05. máj 2022 12:05

ek_03Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich Slovenskej republike z členstva v EÚ a príslušných medzinárodných zmlúv. Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí a v potravinách vykonávajú odbory radiačnej ochrany ako plnenie článkov 35 a 36 zmluvy EURATOM. Výsledky z tohto monitorovania zasiela Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v požadovanom rozsahu inštitúciám Európskej komisie (EK).


Inšpektori EK, pán Vesa Tanner a pani Elena Luminita Diaconu, v dňoch 27. apríl až 29. apríl 2022 uskutočnili verifikačnú misiu EK a kontrolovali plnenie medzinárodných záväzkov. Hodnotiaca správa z verifikačnej misie EK bude k dispozícii v priebehu niekoľkých mesiacov a bude zverejnená na portáli EK, a rovnako aj na web stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


ek_04