Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705899
Choroby z povolania v SR v roku 2021 Tlačiť E-mail
Utorok, 03. máj 2022 14:58

Na základe analýzy údajov, poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), bolo v r. 2021 bolo v SR hlásených 423 chorôb z povolania; z tohto počtu  bolo 267 chorôb z povolania hlásených u žien (63,1 %).
 

K najčastejšie hláseným chorobám z povolania  v SR v r. 2021 patrili:

  • ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (položka č. 29 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 175 zamestnancov, t. j. u 41,4 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • prenosné a parazitárne ochorenia (položky č. 24 – 26 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 166 zamestnancov, t. j. u 39,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • ochorenie končatín z vibrácií (položka č. 28 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 32 zamestnancov, t. j. u 7,6 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • porucha sluchu z hluku (položka č. 38 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 17 zamestnancov, t. j. u 4,0 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • vonkajšie alergické alveolitídy - hypersenzitívna pneumonitída (položka č. 44 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 10 zamestnancov, t. j. u 2,4 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • profesionálna bronchiálna astma (položka č. 37 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 5 zamestnancov, t. j. u 1,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,

  • profesionálne dermatózy (položka č. 22 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 5 zamestnancov, t. j. u 1,2 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR.


Na celkovom počte chorôb z povolania sa najväčšou mierou podieľali profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém a nervový systém zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému, nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín a  profesionálne infekčné  a parazitárne choroby v dôsledku pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ochorenie horných končatín z vibrácií,  porucha sluchu z hluku, profesionálne dermatózy, profesionálna bronchiálna astma boli v r. 2021 zastúpené v nižšom počte, pričom v r. 2020 a 2021 bol zaznamenaný výrazne stúpajúci trend v alergických ochoreniach postihujúcich pľúcne alveoly – hypersenzitívnych pneumonitídach.
 

Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností  bol najvyšší výskyt chorôb z povolania v odvetví priemyselná výroba – 180 hlásených chorôb z povolania (42,5 % priznaných chorôb z povolania) a v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc – 164 hlásených chorôb z povolania (38,8 % priznaných chorôb z povolania). V odvetví ťažba a dobývanie bolo hlásených 33 chorôb z povolania (7,8 % priznaných chorôb z povolania), v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov bolo hlásených 18 chorôb z povolania (4,3 % priznaných chorôb z povolania) a v odvetví stavebníctvo 10 hlásených chorôb z povolania (2,3 % priznaných chorôb z povolania).
 

Podľa profesií bol v r. 2021 najvyšší výskyt chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania v celkovom počte 123 hlásený u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.
 

V r. 2021 boli najčastejšie chorobou z povolania postihnutí pracujúci medzi 55. – 59. rokom života, čo predstavuje 23,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania (v r. 2020 bolo 48,4 % hlásených vo vekovej skupine medzi 45. – 54. rokom života a v r. 2019 bolo hlásených 51,9% vo  vekovej skupine medzi 50. – 59. rokom života).
 

Podľa sídla organizácie kde choroba z povolania vznikla, bol najvyšší počet chorôb z povolania v r. 2021 hlásený v   Košickom kraji – 146 hlásení chorôb z povolania (34,5 % zo všetkých priznaných chorôb z povolania). V Banskobystrickom kraji bolo hlásených 111 chorôb z povolania (26,4 % zo všetkých  hlásených chorôb z povolania). Za rovnaké obdobie bolo v Žilinskom kraji hlásených 72 chorôb z povolania (17,0 % zo všetkých  hlásených chorôb z povolania a v Trenčianskom kraji 36 chorôb z povolania (8,5 % zo všetkých priznaných chorôb z povolania). V  Trnavskom kraji bolo hlásených 21 chorôb z povolania (4,9 % zo všetkých  hlásených chorôb z povolania) a v Bratislavskom kraji 14 chorôb z povolania  (3,3 % zo všetkých  hlásených chorôb z povolania). V Prešovskom kraji bolo hlásených 14 chorôb z povolania (3,3 % zo všetkých  hlásených chorôb z povolania). Najnižší počet chorôb  povolania  v r. 2021 bol hlásený  v Nitrianskom kraji a to 9 chorôb z povolania (2,1 % zo všetkých  hlásených chorôb z povolania).
 

Podľa zdravotníckej organizácie, ktorá choroby z povolania hlásila, bol výskyt chorôb z povolania najvyšší v Košickom kraji (41,3 %), Banskobystrickom kraji (24,8 %) a Žilinskom kraji (24,3 %) choroby z povolania neboli hlásené v Nitrianskom kraji a Trnavskom kraji.


graf1

graf2