Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705790
Rizikové práce v SR v roku 2021 Tlačiť E-mail
Utorok, 03. máj 2022 14:50

V r. 2021 vykonávalo v SR rizikové práce 106 849 zamestnancov (z toho 25 567 žien) (graf č. 1). Oproti r. 2020 ich počet stúpol o 3 469 zamestnancov, z toho o 2 918 žien.
 

Počet exponovaných zamestnancov v 3. kategórii bol 97 997 a 8 852 zamestnancov v 4. kategórii (graf č. 2).
 

Najviac zamestnancov bolo v r. 2021 exponovaných hluku, chemickým látkam a zmesiam, fyzickej záťaži, vibráciám, biologickým faktorom a chemickým karcinogénom, mutagénom a reprodukčne toxickým látkam. Najvýznamnejšie zmeny oproti r. 2020 nastali v poklese exponovaných zamestnancov chemickým látkam a zmesiam (o 1 356 zamestnancov) a v náraste počtu exponovaných zamestnancov biologickým faktorom (o 4 035 zamestnancov)

(graf č. 3, 4).


Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce s psychickou pracovnou záťažou oproti r. 2020 stúpol o viac ako 500 zamestnancov. Vysoké zastúpenie žien, ktoré vykonávajú rizikové práce s týmto faktorom vyplýva z toho, že najviac rizikových prác s faktorom psychická pracovná záťaž je v zdravotníctve, v oblasti sociálnej pomoci a v školstve, kde je zároveň zamestnaný aj najväčší podiel žien.
 

Sledovanie rizikových prác podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti poukázalo na významný nárast exponovaných zamestnancov oproti roku 2020 v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci (nárast o 4 346 zamestnancov), čo súvisí hlavne s ochorením COVID-19 a celosvetovou pandémiou tohto ochorenia. V ostatných odvetviach nezaznamenávame výraznejšie zmeny.

Najviac zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce pracovalo v priemyselnej výrobe (69 864 zamestnancov), v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci (14 200 zamestnancov) a v odvetví dopravy a skladovania (4 258).
 

Najväčší podiel žien (78,5 %) medzi zamestnancami vykonávajúcimi rizikové práce je v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb.Zdroj: Centrálny register rizikových prác ÚVZ SR

graf1

graf2

graf3

graf4

graf5