Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22130602
Označenie kozmetických výrobkov Tlačiť E-mail

Označenie kozmetických výrobkov


Požiadavky na označenie kozmetických výrobkov (KV) sú uvedené v čl. 19 nariadenia č. 1223/2009 (ďalej „nariadenie“).


Názov výrobku nie je povinný údaj a nie je potrebné ho prekladať do slovenského jazyka.


Informácie, ktoré je potrebné uviesť v slovenskom jazyku podľa čl. 19 ods. 5 nariadenia sú:

b) nominálny obsah

c) dátum minimálnej trvanlivosti

d) príslušné upozornenia

f) funkcia KV

 


Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT) – možnosti označenia:

1. vetou „Najlepšie spotrebovať do:“ alebo symbol presýpacích hodín príloha VII, bod 3 nariadenia

2. KV s minimálnou trvanlivosťou viac ako 30 mesiacov - označiť symbolom „Doba trvanlivosti po otvorení“ v prílohe VII, bod 2 nariadenia

3. bez DMT – KV s minimálnou trvanlivosťou viac ako 30 mesiacov, u ktorých po otvorení neprichádza ku zmene kvality. Možnosť použiť STN EN ISO 29621.


Zoznam zložiek

Zoznamu zložiek má predchádzať nadpis „Ingredients:“, slovo Ingredients neprekladať do slovenského jazyka ako „zložky:“ alebo „zloženie:“.

Zložky v zozname musia byť uvedené podľa medzinárodného názvoslovia kozmetických zložiek INCI. Na overenie/určenie správnosti názvu zložky je možné použiť databázu kozmetických zložiek EK CosIng.


Informácie o možnostiach označenia zoznamu zložiek a upozornení, ak to nie je z praktických dôvodov možné uviesť na obale KV, sú uvedené v čl. 19 ods. 2 nariadenia.