Odporúčania hlavného hygienika SR k problematike prekrytia horných dýchacích ciest a šírenia ochorenia COVID-19 Tlačiť E-mail
Streda, 27. apríl 2022 13:02

26. 4. 2022, Bratislava


Jedným z významných opatrení, ktorými je možné dosiahnuť obmedzenie šírenia epidémie respiračného ochorenia, je nosenie ochranného prostriedku dýchacích ciest. Dôkazy o vplyve rúšok ako prevencie pri prenose respiračného ochorenia sú stále častejšie a na ich základe ochranu nosa a úst odporúčajú významné odborné organizácie, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskeho centra pre kontrolou a prevenciu ochorení (ECDC) a Strediska pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC).


Rúška a respirátory sa vzhľadom na mód šírenia vírusu SARS-CoV-2 stali vo svete základným pilierom pre boj s vírusom. Predstavujú jednoduchú, účinnú, nenákladnú a minimálne limitujúcu pomôcku pre šírenie vírusu od infikovanej osoby do okolia. Zároveň prekrytie horných dýchacích ciest predstavuje bariéru chrániacu aj zdravú osobu, pokiaľ obe tieto osoby majú správne nasadené rúško/respirátor cez nos aj ústa. Rúško/respirátor tak nechráni iba osobu, ktorá ho má nasadené, ale aj osoby v jeho okolí.


Popri správnom nosení a manipulácii s respirátorom odporúčame vo vybraných situáciách dodržiavať aj sociálny dištanc (primeraný odstup, vyhýbať sa preplneným miestam, a pod.), dodržiavať hygienu rúk a respiračnú etiketu.


V platnosti v súčasnosti zostáva vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 21. apríla 2022.


Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné v exteriéroch, vo väčšine interiérov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí.


Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom je povinný používať:

 • personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s návštevníkmi, klientmi alebo pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární),

 • návštevníci zdravotníckych a sociálnych zariadení,

 • pacienti v čakárňach a ambulanciách lekárov, zákazníci lekární.


Klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.


Povinnosť nosiť na týchto miestach respirátor sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov,

 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,

 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania (bufety a jedálne v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti),

 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk.Respirátor môžu nahradiť rúškom zamestnanci v špecifických podmienkach:

 • ak majú kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo ochorenie zhoršiť,

 • ak majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťouPrekrytie horných dýchacích ciest je odporúčané
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na všetkých miestach, kde sa stretávajú osoby mimo spoločnej domácnosti.


Prekrytie horných dýchacích ciest odporúčame:

 1. vo všetkých zariadeniach, kde sa nachádzajú zraniteľné skupiny (vo väčšine je respirátor povinný - nemocnice, ambulancie, denné stacionáre, rehabilitačné zariadenia, záchranné služby, opatrovateľské služby, opatrovateľské zariadenia, zariadenia pre utečencov, ľudí bez domova, seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím),

 2. v interiéroch verejných budov (úrady, obchody, prevádzky služieb, reštaurácie, kultúrne a športové zariadenia: divadlá, kiná, múzeá, športové haly, bohoslužobné priestory ) a v prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, prímestské, diaľkové autobusy a vlaky),

 3. na hromadných podujatiach aj v exteriéri, kde dochádza k hromadeniu sa ľudí v tesnej blízkosti (spoločenské, kultúrne a športové podujatia ako sú koncerty, divadlá, kiná a pod.),

 4. počas cesty do zahraničia a pobytu v zahraničí, hoci prekrytie horných dýchacích ciest  tam už nie je povinné.Prekrytie horných dýchacích ciest dôrazne odporúčame nasledovným skupinám osôb:

 1. osobám s trvalo oslabenou imunitou, osobám s chorobami srdca, pľúc, cukrovkou a s inými závažnými ochoreniami,

 2. seniorom,

 3. tehotným ženám a dojčiacim matkám,

 4. osobám, ktoré pociťujú príznaky ochorenia,

 5. ktoré sa nachádzajú v blízkosti osôb, ktoré vykazujú známky ochorenia a nie je možné dodržať dostatočný sociálny odstup.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky