Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3606
Počet zobrazení obsahu : 20885652
Peľová situácia v SR za 12. týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 30. marec 2022 12:45

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, breza, cyprusovité-tisovité, brest ,hrab, jaseň, topoľ, vŕba, dub

  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium


Teplé a veterné dni priniesli v uplynulom kalendárnom týždni vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Pokračovala peľová sezóna liesky, jelše, drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa. Pribudol peľ brezy a hrabu. Peľová sezóna liesky a jelše v dôsledku peľu transportovanému vzdušnými prúdmi z chladnejších oblastí opäť nabrala na sile a peľ týchto alergénov miestami dosahoval veľmi vysoké denné koncentrácie. Peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa sa z teplejších oblastí posunula na stred, sever a východ Slovenska. Výrazne sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, 646 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 438 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 420 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave 221 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Banskej Bystrici, 801 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 335 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 163 a v Bratislave 100 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 1128 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 1040 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 731 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 358 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Žiline 358 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave a v Nitre 63 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Peľ topoľa dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Nitre, 139 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 72 peľových zŕn v m3 vzduchu.


Okrem peľu spomínaných druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ brestu, duba a vŕby. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali väčšinou nízke hladiny.


Prognóza peľovej situácie v SR na 13. týždeň 2022


Peľová sezóna liesky už prešla svojím vrcholom na celom území Slovenska. Na strednom, východnom a severnom Slovensku denné koncentrácie peľu liesky môžu dosahovať vysoké hladiny najmä vďaka transportovanému peľu z horských oblastí. Peľ jelše sa udrží vo vyšších koncentráciách najmä v chladnejších oblastiach Slovenska, na ostatnom území výraznejšie poklesne. Vyššie denné koncentrácie peľu jaseňa, topoľa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité už očakávame na celom území Slovenska. Pribúdať bude aj peľ brestu, duba a vŕby. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Pokles denných hladín peľu môže byť lokálne ovplyvňovaný najmä ochladením a zrážkovou činnosťou.
 

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici