Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705889
Referát architektúry informačných technológií Tlačiť E-mail
 1. definuje architektonické princípy a modely informačných systémov ÚVZ SR a RÚVZ  a ich pravidelnú aktualizáciu,

 2. pripravuje stanoviská a pripomienkuje materiály týkajúce sa informatizácie a elektronizácie ÚVZ SR a RÚVZ,

 3. zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu Koncepcie rozvoja informačných technológií ÚVZ SR a koordináciu pri tvorbe a aktualizácii rozvoja informačných technológií RÚVZ,

 4. zabezpečuje účasť na implementácii IT architektúry v súlade s business požiadavkami na informačné systémy ÚVZ SR,

 5. zodpovedá za zabezpečenie medzinárodnej interoperability a vyhodnocovanie dopadov na architektúru informačných systémov ÚVZ SR,

 6. zodpovedá za návrh architektonickej vízie a stratégie pre rozvoj informačných systémov ÚVZ SR,

 7. poskytuje poradenstvo pri riadení a rozvoji informačných systémov ÚVZ SR,

 8. vypracováva analýzy z pohľadu architektúry informačných systémov ÚVZ SR,

 9. pripomienkuje dopadové analýzy z hľadiska architektúry informačných systémov ÚVZ SR,

 10. poskytuje súčinnosť a poradenstvo pri vypracovaní integračnej dokumentácie informačných systémov ÚVZ SR,

 11. plní ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného hygienika.