Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3471
Počet zobrazení obsahu : 20138780
Referát koordinácie činností RÚVZ Tlačiť E-mail
 1. zodpovedá za:

 1. metodické usmernenia a činnosti jednotlivých RÚVZ,

 2. koordináciu metodických činností RÚVZ,

 3. dodržiavanie metodických usmernení na RÚVZ,

 4. návrhy a následnú realizáciu jednotných postupov v rámci výkonu ŠZD a PD  na RÚVZ,

 5. návrhy nápravných opatrení v rámci koordinácie ŠZD a PD  na RÚVZ.

 1. spolupracuje s odborom legislatívy a práva a odborom pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení,

 2. spolupracuje so sekciou medzinárodných vzťahov a komunikácie,

 3. spolupracuje so SIT v súvislosti s činnosťou  a koordináciou RÚVZ,

 4. zabezpečuje včasnú informovanosť hlavného hygienika o potrebe zabezpečenia plnenia dôležitých úloh,

 5. plní ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného hygienika.