Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19212098
Výskyt variantu omikron k 7.1.2022: Počet potvrdených prípadov priebežne stúpol na 54 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 10. január 2022 07:56

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Biomedicínskeho centra SAV v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave sekvenovaním potvrdili výskyt ďalších 34 prípadov variantu omikron na území Slovenskej republiky.

U 19 osôb sa potvrdila cestovateľská anamnéza, v ôsmich prípadoch išlo o kontakt s pozitívnou osobou, u ktorej sa už sekvenovaním potvrdil variant omikron. V siedmich prípadoch pozitívne testované osoby neudávali cestovateľskú anamnézu.

Všetky prípady mali ľahký priebeh ochorenia alebo boli bezpríznakové. 

Osem pozitívnych bolo nezaočkovaných, dvaja zaočkovaní čiastočne. Ostatní boli kompletne zaočkovaní.


Na Slovensku tak máme aktuálne laboratórne potvrdených celkovo 54 prípadov variantu omikron.

Obyvateľom dôrazne odporúčame dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase. Očkovaním sa významne znižuje riziko závažného priebehu infekcie a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Žiadame ľudí, aby bez ohľadu na svoj imunitný status dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia: Noste správne nasadený respirátor, v miestnostiach často a nárazovo vetrajte, dodržiavajte dostatočný odstup od iných ľudí a priebežne si dezinfikujte ruky.

Vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali protiepidemické opatrenia na území SR i po príchode na Slovensko.

Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú Úrad verejného zdravotníctva SR, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínske centrum SAV v Bratislave.

 

hDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky