Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19205758
Potvrdené ďalšie tri prípady variantu omikron Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 22. december 2021 11:16

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave sekvenovaním potvrdili výskyt ďalších troch prípadov variantu omikron na území Slovenskej republiky.


Dve osoby boli zaočkované dvomi dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19, jedna nezaočkovaná.

 

  • Prvá osoba sa nakazila v spoločnej domácnosti s osobami, u ktorých už bol omikron laboratórne potvrdený po návrate zo zahraničia. Osoba od začiatku dodržiavala režim karantény a po pozitívnom testovaní domácu izoláciu. Klinický priebeh ochorenia bol ľahký.

  • Druhá osoba bola bez cestovateľskej anamnézy, ochorenie sa prejavilo klinickými príznakmi - zimnica, bolesť hrdla. Kontakty boli zabezpečené a testované, pozitívne vzorky budú sekvenované.

  • Tretia (nezaočkovaná) osoba má potvrdenú cestovateľskú anamnézu, na územie Slovenska sa vrátila z Afriky. Karanténa po príchode na Slovensko bola dodržaná. Ochorenie sa prejavilo príznakmi ako bolesť svalov a bolesť hrdla.


Na Slovensku tak máme aktuálne laboratórne potvrdených celkovo sedem prípadov variantu omikron.

Vzhľadom na vlastnosti variantu a zaznamenaný výskyt u osoby bez cestovateľskej anamnézy možno očakávať, že reálny výskyt omikronu v tunajšej populácii je vyšší, než naznačujú priebežné výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek.


Obyvateľom dôrazne odporúčame dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase. Očkovaním sa významne zníži riziko závažného priebehu infekcie a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Žiadame ľudí, aby bez ohľadu na svoj imunitný status dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia: Noste správne nasadený respirátor, v miestnostiach často a nárazovo vetrajte, dodržiavajte dostatočný odstup od iných ľudí a priebežne si dezinfikujte ruky.

Vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali protiepidemické opatrenia na území SR i po príchode na Slovensko.


Základné priebežné poznatky o variante omikron a jeho šírení:

  • Štandardné RT-PCR testy omikron zachytia. Samotný test spravidla nerozlišuje, o aký variant ide. Zisťovanie variantu v odobratých vzorkách je možné až pomocou sekvenovania. Sekvenovanie sa u nás vykonáva systematicky, v porovnaní s RT-PCR diagnostikou však ide o podstatne časovo a technicky náročnejší proces.

  • Miera takzvaných reinfekcií, teda opakovaných infekcií, je vyššia ako pri variante delta. K nákaze teda prísť môže, aj keď by nemala viesť k ťažkému priebehu ochorenia.

  • Doterajšie skúsenosti s omikronom ukazujú, že zaočkovaní alebo prekonaní majú vo väčšine ľahší klinický priebeh. Z hľadiska zabránenia ťažkým priebehom vedúcim k hospitalizáciám, teda zostávajú vakcíny proti omikronu stále účinné, najmä ak príde k posilňujúcej, takzvanej booster, teda tretej dávke. 

  • Primárnou ochranou je očkovanie proti COVID-19 vrátane tretej dávky. WHO však vo svojich stanoviskách opakovane zdôrazňuje, že vzhľadom na vlastnosti variantu omikron je nutné, aby aj kompletne zaočkované osoby dôsledne dodržiavali aj ďalšie preventívne opatrenia - prekrytie horných dýchacích ciest, časté vetranie, dodržiavanie odstupu od iných osôb a dôkladnú hygienu rúk.

  • Podľa ECDC bol variant omikron k 19. 12. potvrdený v 28 európskych krajinách vrátane Slovenska.

  • Variant delta zostáva v súčasnosti najrozšírenejším variantom. ECDC na základe modelovania a vlastností nového variantu predpokladá, že sa omikron pravdepodobne stane dominantným variantom v EÚ/EHP v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2022.

  • Informácie a poznatky o variante omikron sa vyvíjajú a aktualizujú prakticky denne. Uvedené poznatky teda treba vnímať ako súbor aktuálnych informácií, ktoré sú platné k 21.12.2021


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky