Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110370
Svetový deň boja proti AIDS (1. december 2021) Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 02. december 2021 07:43

AIDS_fbPrvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS.


HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia.


Vírus HIV je aj naďalej jedným z hlavných globálnych problémov verejného zdravia a doteraz si vyžiadal približne 36,3 milióna životov. 


Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.6.2021 bolo registrovaných u občanov aj cudzincov spolu 1337 prípadov infekcie vírusom ľudskej nedostatočnosti. Z 1104 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa vyskytlo 991 u mužov a 113 u žien. U 132 osôb (119 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 80 úmrtí ľudí s HIV (z toho 59 v štádiu AIDS).


Testovanie na prítomnosť anti-HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. Takéto vyšetrenie je v Slovenskej republike prístupné každému. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS zostáva prevencia


Testovanie ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ) a niektoré oddelenia klinickej mikrobiológie. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.


So zvyšujúcim sa prístupom k účinnej prevencii, diagnostike, liečbe a starostlivosti o HIV, vrátane oportúnnych infekcií, sa infekcia HIV stala zvládnuteľným chronickým zdravotným stavom, ktorý ľuďom s HIV umožňuje viesť dlhý a zdravý život. 


Ďalšie informácie nájdete tu:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/world-aids-day-2021

https://www.ecdc.europa.eu/en/hiv-infection-and-aids

https://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/HIV_SR_k_31062021.pdf