Informácia o konferencii WHO – Rámcový dohovor o kontrole tabaku Tlačiť E-mail
Štvrtok, 11. november 2021 13:16

V dňoch 8.- 13. 11. 2021 sa uskutočňuje globálne  virtuálne zasadnutie Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru WHO  o kontrole tabaku  (WHO FCTC), ktorého účastníkmi je 182 zmluvných strán vrátane slovenského zastúpenia. Cieľom tohto globálneho podujatia je posilniť opatrenia na kontrolu tabaku, ako aj opatrenia na ochranu pred škodlivými dopadmi tabakových výrobkov na ľudské zdravie. Užívanie tabaku priamo súvisí so štyrmi najrozšírenejšími neprenosnými chorobami: kardiovaskulárnymi chorobami, rakovinou, chronickými respiračnými chorobami a cukrovkou. V celosvetovom meradle zabije ochorenie spojené s tabakovou expozíciou jedného človeka každé štyri sekundy, čo je približne 8 miliónov jedincov, ktorí každý rok zbytočne zomierajú na následky užívania tabakových výrobkov. Čo je však  ešte horšie, jeden milión z týchto úmrtí sa vyskytuje u nefajčiarov (tzv. pasívnych fajčiarov) vystavených tabakovému dymu.


Cieľom Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku je chrániť súčasné a budúce generácie pred ničivými zdravotnými, ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi dopadmi tabakových výrobkov. Nie je žiadnym tajomstvom, že tabakový priemysel a tí, ktorí pracujú na presadzovaní jeho záujmov, zostávajú najväčšou prekážkou ukončenia tabakovej epidémie. Priemysel naďalej generuje obrovské zisky z toho, že robí ľudí závislými na jeho produktoch, ktoré sa teraz vyrábajú v rôznych atraktívnych formách a tvaroch.


V správe sekretariátu WHO FCTC sa konštatuje, že aj napriek implementácii prijímaných opatrení členskými štátmi Rámcového dohovoru, je v súčasnej situácii v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 kontrola tabaku dôležitejšia oveľa viac, než kedykoľvek predtým. Kontrola tabaku, vrátane finančných prostriedkov získaných prostredníctvom zvýšeného zdanenia tabaku, musí byť neoddeliteľnou súčasťou budovania verejného zdravia. Slovenská republika, ktorá je súčasťou európskych štruktúr bude svoje stanovisko k opatreniam na kontrolu tabaku prezentovať z úrovne EÚ v spoločnom dokumente pripravenom Európskou komisiou.  Tento dokument je aktuálne predmetom formulovania spoločných postojov členských štátov EÚ.