Kto je prítomný

Máme online 979 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3327
Počet zobrazení obsahu : 19167354
Informácia o výskyte nevyhovujúceho výrobku HAMI nemliečna kaša ryžová banánová, od ukončeného 4. mesiaca Tlačiť E-mail
Informácie pre spotrebiteľov
Utorok, 14. september 2021 13:26

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky obdržal na základe vykonanej úradnej kontroly potravín orgánom verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku - HAMI nemliečna kaša ryžová banánová, od ukončeného 4. mesiaca, 170 g, dátum minimálnej trvanlivosti: 20.04.2022, číslo šarže (výrobná dávka): 101248648, EAN kód: 5900852047947, kontakt: NUTRICIA a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha – Chodov, Česká republika, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.
 

Podľa skúšok vykonaných Odborom laboratórnych činností RÚVZ so sídlom v Nitre a Národným referenčným laboratóriom pre salmonelózy na ÚVZ SR bola v predmetnom výrobku zistená Salmonella Enteritidis.
 

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR. Výrobok bude zároveň hlásený aj do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF).
 

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky


hami_foto1

hami_foto2