Kto je prítomný

Máme online 742 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22175833
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (36. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 10. september 2021 10:11

kupaliska35V 36. kalendárnom týždni (ku dňu 9.9.2021) naďalej dochádzalo k ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 36. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 1 prírodnom kúpalisku a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

 Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

 

VN Nitrianske Rudno, VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I.

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Žilina, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka

BB

 

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

 

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Ružín (Košice), Ružín (Gelnica, odberné miesta SKI a Chaty), Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Palcmanská Maša

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
na prírodných vodných plochách: VN Kanianka, Štrkovisko Horná Streda, Vinianske jazero, TONA Šurany, Rekreačná oblasť Gazarka Šaštín Stráže a na jednom odbernom mieste VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín - prítoky).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený mierne zvýšený celkový fosfor na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť na VD Kráľová, KaskádyŠintavských baniach; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na Lipovine - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky posledných odberov vzoriek vôd v kúpacej sezóne
(ďalej len „KS“) 2021 realizované tento týždeň z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, nie sú zatiaľ k dispozícií.


Počas KS 2021 nie je na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie. Mimo prevádzky je aj VN Opatová v Trenčíne.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 36. týždňa 61 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 237 bazénov.


Prerušená je prevádzka
Krytej plavárne Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola aj v tomto týždni prerušená prevádzka Letného termálneho kúpaliska (ďalej len „TK“) "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch. V závislosti od počasia bolo prevádzkované napr. Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach.


V 36. týždni regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonali štátny zdravotný dozor
napr. na UK: THERMALPARK Dunajská Streda, Termalpark Veľký Meder "Thermal Corvinus“, TK Topoľníky; na kúpaliskách neboli zistené hygienické nedostatky.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas tohto týždňa odobraté z bazénov napr. na  NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody
je prerušená prevádzka oddychového vonkajšieho nerezového bazénu v ThermalPark-u NITRAVA v Poľnom Kesove; bazén bude opätovne spustený do prevádzky po preukázaní vyhovujúcej kvality vody.


Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény
, mimo prevádzky sú napr. bazény: bazény v saunovom svete v THERMALPARK-u Dunajská Streda, päť bazénov (bazén tobogán, bazén Lienka, malý bazén pri tobogáne, detský pravý a ľavý bazén) na TK Vrbov, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene, bazén v Betty Pension vo Veľkom Mederi, malý vonkajší bazén pri Hoteli Sitno Vyhne, tri bazény (oddychový - vonkajší II, výukový a detský bazén) na TK Komárno, detský bazén v SPA a AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach, vonkajší detský a vonkajší tobogánový bazén v Termalpark-u Veľký Meder "Thermal Corvinus". Na niektorých UK zostali v prevádzke už len vybrané bazény, napr. starý plavecký bazén na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici, plavecký bazén na Letnom kúpalisku Vrútky, vonkajší teplý sedací bazén B 10 pre ubytovaných hostí na Kúpalisku TERMÁL s.r.o. v Dolnej Strehovej, päť bazénov (Hviezda, plavecký, sedací perličkový, detský I a Relax) na TK I Štúrovo.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky