Kto je prítomný

Máme online 446 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22130125
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 03. september 2021 12:20

kupaliska35V 35. kalendárnom týždni (ku dňu 2.9.2021) naďalej dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzok umelých i prírodných kúpalísk.


Z dôvodu nepriaznivého počasia bola na kúpaliskách nízka návštevnosť, pričom prevádzka viacerých kúpalísk a sezónnych bazénov bola prerušená.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva aj v tomto týždni pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa. Štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách vykonávali už len ojedinele.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 35. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 6 prírodných kúpaliskách a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

 

VN Nitrianske Rudno, VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I.

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Žilina, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

 

Veľká Domaša - Valkov

KE

 

Ružín (Košice), Ružín (Gelnica, odberné miesta SKI a Chaty), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero, Palcmanská Maša

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
na prírodných vodných plochách: VN Kanianka, Štrkovisko Horná Streda, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, TONA Šurany, RO Gazarka Šaštín Stráže, Veľká Domaša - Holčíkovce a na jednom odbernom mieste VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín - prítoky).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený mierne zvýšený celkový fosfor na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť na VD Kráľová, KaskádyŠintavských baniach; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na Lipovine - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Na všetkých piatich lokalitách Veľkej Domaši (Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM) bol zistený zvýšený celkový dusík. Farba, celkový dusík a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 35. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Zemplínska Šírava (päť lokaltí: Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka), Vinianske jazero, Veľká Domaša - Valkov, nie sú zatiaľ k dispozícií. K dispozícii nie sú ešte ani výsledky laboratórnych analýz vzoriek vôd odobratých dňa 25.8.2021 na piatich lokalitách Veľkej Domaši (Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM).


V 36. týždni sú plánované odbery
na prírodných vodných plochách (s neorganizovanou rekreáciou): Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská.


Počas kúpacej sezóny
(ďalej len „KS“) 2021 nie je na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie. Mimo prevádzky je aj VN Opatová v Trenčíne.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 35. týždňa 87 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 327 bazénov.


Prerušená je prevádzka
Krytej plavárne Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska. Z dôvodu nepriaznivého počasia je od dňa 23.8.2021 prerušená prevádzka Letného termálneho kúpaliska (ďalej len „TK“) "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, mimo prevádzky sú i vonkajšie bazény pri Penzióne KOTVA v Trstenej a v Tatry Holiday Resort - Veľký Slavkov.


V závislosti od počasia
bolo v 35. týždni prevádzkované napr. Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v termálnom relaxačno-oddychovom B2 a sedacom oválno - oddychovom B2B bazéne na TK Nesvady; na kúpalisku boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Prekročenie mikrobiologických i biologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo zaznamenané aj v B4 kľudovom bazéne na TK Vincov les Sládkovičovo. Bazén bol vypustený, boli nariadené opatrenia; kúpalisko ukončilo prevádzku dňa 31.8.2021.


Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény
, mimo prevádzky sú napr. bazény: dva bazény (detský a oddychový) v krytej hale i štyri bazény (Lagúna, sedací pri krytej plavárni, tobogán, Oáza) vo vonkajšom areáli TK I Štúrovo, 5 termálnych bazénov a dva netermálne bazény (relaxačný a detský pri tobogánoch) na TK Podhájska, päť bazénov (detský pravý a ľavý bazén, bazén tobogán, bazén Lienka, malý bazén pri tobogáne) na TK Vrbov, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene, jacuzzi v saunovom svete v THERMALPARK-u Dunajská Streda, bazén B23 Diving centrum vo Vodnom parku Bešeňová, bazén v Betty Pension vo Veľkom Mederi, malý bazén pri Hoteli Sitno Vyhne, malý a stredný detský bazén na Letnom Kúpalisku Vrútky, biobazén Oravský Háj v Brezovici.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky