Kto je prítomný

Máme online 445 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22129931
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 27. august 2021 11:02

kupaliska34V 34. týždni (ku dňu 26.8.2021) dochádzalo k ukončovaniu prevádzky umelých kúpalísk najmä z dôvodu nepriaznivého počasia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie.


RÚVZ taktiež pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v tohtoročnej kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).


Takmer na celom Slovensku bola počas tohto týždňa zaznamenaná nízka návštevnosť z dôvodu chladného resp. premenlivého počasia, pričom na kúpaliskách napr. v okresoch Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa došlo k prerušeniu prevádzky týchto zariadení. V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská napr. v okresoch Martin či Turčianske Teplice.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 34. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

VN Nitrianske Rudno, VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I.

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Žilina, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov

KE

 

Ružín (Košice), Ružín (Gelnica, odberné miesta SKI a Chaty), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA, Vinianske jazero, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Palcmanská Maša

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
na prírodných vodných plochách: VN Kanianka, Štrkovisko Horná Streda, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, TONA Šurany, RO Gazarka Šaštín Stráže, Veľká Domaša - Holčíkovce a na jednom odbernom mieste VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín - prítoky).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený mierne zvýšený celkový fosfor na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť na VD Kráľová, KaskádyŠintavských baniach; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na Lipovine - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Na všetkých piatich lokalitách Veľkej Domaše (Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM) bol zistený zvýšený celkový dusík. Farba, celkový dusík a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov pre kvalitu vody na kúpanie.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 34. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Veľká Domaša (päť lokalít: Holčíkovce, Dobrá, Poľany, Nová Kelča, polostrov KRYM), Zelená voda, Šulianske jazero, nie sú zatiaľ k dispozícií.


Počas KS
2021 nie je na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie. Mimo prevádzky je aj VN Opatová v Trenčíne.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 34. týždňa 157 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 514 bazénov.


Prerušená je prevádzka
Krytej plavárne Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska a biobazénu na Biokúpalisku v Snine z dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola v tomto týždni prerušená prevádzka UK: AquaFun PARK Veľká Lomnica, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Kúpalisko Spišský Hrhov, Letné termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch a bazénov pri Penzióne KOTVA v Trstenej.


V závislosti od počasia
boli v 34. týždni prevádzkované napr. Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) SUNNY v Martine, LK Vrútky, Kúpalisko v ŠRZ Drienok, TK Vieska i plavecký bazén na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany.


V 34. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. v Hoteli Therma v Dunajskej Strede, TK Komárno, Kúpalisku TERMÁL s.r.o. v Dolnej Strehovej; na kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, Obecné kúpalisko v Strelníkoch, vonkajší bazén pri Vile 27 v Tajove, vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove, Verejné kúpalisko v Jasení, LK Podbrezová, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, TK Diakovce, TK Horné Saliby (B1 rekreačný a B2 neplavecký bazén), TK Vincov les Sládkovičovo (B1 neplavecký a B4 kľudový bazén). Všetky uvedené kúpaliská boli prevádzkované bez nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 34. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: Kúpalisko Remata v Handlovej, Nekryté LK Sobrance, TK Chalmová, LK SAMŠPORT Myjava, LK Stropkov (oddychový bazén), Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (športový a oddychový bazén), Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v plaveckom bazéne na LK Revúca, vonkajšom bazéne pri Rekreačnom zariadení Pstružné v Revúcej. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény
, mimo prevádzky sú napr. bazény: biobazén na Biokúpalisku "KRTKO" vo Veľkom Krtíši, oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky, jacuzzi v saunovom svete v THERMALPARK-u Dunajská Streda, bazén Lienka a malý bazén pri tobogáne na TK Vrbov, detský a oddychový bazén v krytej hale na TK I Štúrovo, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene, detský bazén na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany, dojazdový bazén toboganu na LK Topoľčany, bazén pri Betty Pension vo Veľkom Mederi i 5 termálnych bazénov na TK Podhájska.


Počas KS 2021 nie sú v prevádzke napr. kúpaliská:
LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, TK Katarína v Kremnici, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, LK Zlaté Moravce, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach, nadzemný vonkajší bazén pri Chate LIMBA v obci Bystrá, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove, Kúpalisko Bretka, LÁŽO - PLÁŽO v Žiline, Vonkajší letný areál MKP v Košiciach; dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky