Kto je prítomný

Máme online 1025 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22174479
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 20. august 2021 12:22

kupaliska33V 33. týždni (ku dňu 19.8.2020) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.


V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská v okresoch Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Galanta, Turčianske Teplice, Žilina. Ovplyvnená nepriaznivým počasím bola aj návštevnosť kúpalísk napr. v okresoch Stará Ľubovňa a Trebišov.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 33. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:


KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

VN Kanianka, VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I.

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Žilina, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov

KE

 

Ružín (Košice), Ružín (Gelnica, odberné miesta SKI a Chaty), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Palcmanská Maša

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
na prírodných vodných plochách: VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Vinianske jazero, TONA Šurany, RO Gazarka Šaštín Stráže, Veľká Domaša - Holčíkovce a na jednom odbernom mieste VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín - prítoky).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený mierne zvýšený celkový fosfor na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť na VD Kráľová, KaskádyŠintavských baniach; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na Lipovine - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Na všetkých piatich lokalitách Veľkej Domaši (Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM) bol zistený zvýšený celkový dusík. Farba, celkový dusík a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 33. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Kuchajda, Veľký Draždiak, Zemplínska Šírava (štyri lokality: Medvedia hora, Paľkov, Biela hora, Hôrka), Vinianske jazero, Veľká Domaša - Valkov, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, nie sú zatiaľ k dispozícií. K dispozícii nie sú ešte ani výsledky mikrobiologickej analýzy vzoriek vôd odobratých dňa 11.8.2021 na lokalite Veľká Domaša - Poľany.


V 34. týždni sú plánované odbery
napr. na Vajnorskom jazere, Hlbokom jazere a Ivanke pri Dunaji.


Počas kúpacej sezóny
(ďalej len „KS“) 2021 nie je na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie. Mimo prevádzky je aj VN Opatová v Trenčíne.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 33. týždňa 168 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 547 bazénov.


Prerušená je prevádzka
Krytej plavárne Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska. Z dôvodu výmeny vody v plaveckom bazéne a nemožnosti ohrevu vody v detskom bazéne bola prerušená v 33. týždni prevádzka Letného kúpaliska (ďalej len „LK“) Podbrezová. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola v tomto týždni prerušená prevádzka UK: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, AquaFun PARK Veľká Lomnica, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina,  Kúpalisko Spišský Hrhov; v dňoch 16. - 17.8.2021 bola prerušená aj prevádzka Kúpaliska Kežmarok.


V závislosti od počasia
boli v 33. týždni prevádzkované napr. Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, LK LETKA v Novej Dubnici, LK MŠK Považská Bystrica, LK MŠK Púchov s.r.o., Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach.


V 33. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na LK Hnúšťa, AQUATIC SPHERE - Šamorín, DRZ Sninské rybníky, Rosnička v Bratislave; na kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Diakovce, LK Tisovec, Biokúpalisko "KRTKO" vo Veľkom Krtíši (detsky bazén), Jazero L.A Lackovce. Všetky uvedené kúpaliská boli prevádzkované bez nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 33. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: LK Pažiť Bánovce nad Bebravou; LK Stropkov (plavecký bazén); LK Revúca; vonkajší bazén pri Rekreačnom zariadení Pstružné; NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce; Kúpalisko TERMÁL s.r.o. v Dolnej Strehovej; Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava; Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava; Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana v Kaluži; Biobazén Oravský Háj, Brezovica 370; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v plaveckom a oddychovom bazéne v Letnom športovo-rekreačnom areáli s bazénmi a tobogánovým svetom v Patinciach, plaveckom bazéne vo Wellnesse Santovka, detskom bazéne a vírivke pri detskom bazéne na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice, detskom bazéne na Plážovom kúpalisku v Bojniciach, bazéne pod tobogánmi na Kúpalisku Miraj v Lučenci, detskom a sedacom bazéne v Aquaparku I. etapa v Lipanoch, dopadovom bazéne na LK Nitra, bazénoch na LK Plaza Beach v Prešove. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Z dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody je prerušená prevádzka biobazénu na Biokúpalisku v Snine. Mimo prevádzky sú taktiež oba bazény na LK Sunny v Martine a RÚVZ so sídlom v Rožňave vydal zákaz kúpania z dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody pre bazén pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná; bazény budú opätovne spustené do prevádzky po preukázaní vyhovujúcej kvality vody.


Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény
, mimo prevádzky sú napr. bazény: oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky, jacuzzi v saunovom svete v THERMALPARK-u Dunajská Streda, bazén Lienka a malý bazén pri tobogáne na TK Vrbov, detský a oddychový bazén v krytej hale na TK I Štúrovo, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene, detský bazén na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany, dojazdový bazén toboganu na LK Topoľčany, bazén B23 Diving centrum vo Vodnom parku Bešeňová, bazén pri Betty Pension vo Veľkom Mederi i 5 termálnych bazénov na TK Podhájska.


Počas KS 2021 nie sú v prevádzke napr. kúpaliská:
LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, TK Katarína v Kremnici, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, LK Zlaté Moravce, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach, nadzemný vonkajší bazén pri Chate LIMBA v obci Bystrá, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove, Kúpalisko Bretka, LÁŽO - PLÁŽO v Žiline, Vonkajší letný areál MKP v Košiciach; dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu apojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky