Analýza výskytu COVID-19 za mesiac júl 2021 Tlačiť E-mail
Streda, 18. august 2021 08:25

V júli 2021 sme zaznamenali spolu 1 234 pozitívne testovaných prípadov. Z toho importovaných nákaz bolo 30 % (bližšie informácie nájdete nižšie v texte, strana 3).


V porovnaní s júnom 2021, kedy bolo 3 201 pozitívnych prípadov, ide o 65-percentný pokles.


Porovnanie výskytu v roku 2020 (bordová) a v roku 2021 (čierna)
graf1

graf2


Najvyšší výskyt bol v júli 2021 zaznamenaný vo vekovej skupine 15-19-ročných a 20-24-ročných.

Podiel rizikovej skupiny 65-ročných a starších bol nízky – 12 prípadov.

graf3

Z regionálneho hľadiska bolo najviac ochorení v Bratislavskom kraji - 320 prípadov, t.j. 26 % všetkých prípadov v SR.

Druhý najvyšší výskyt mal Košický kraj - 224 prípadov, t.j. 18 % všetkých prípadov.


Importované nákazy

Z celkového počtu 1 234 prípadov bolo 368 importovaných, čo je 30 %.

Najviac importovaných nákaz bolo z krajín:


Španielsko
: 73 (21-krát delta variant)

Chorvátsko: 68 (5-krát delta variant)

Spojené kráľovstvo: 34 (14-krát delta variant)

Česko: 31 (9-krát delta variant)

Cyprus: 12 (7-krát delta variant)

Grécko: 9 (1-krát delta variant)


Ochorenie COVID-19 bolo importované celkovo z 23 krajín (ostatné krajiny 1 až 3 prípady).


V júli 2021 bolo celkovo potvrdených 197 prípadov spôsobených delta variantom, z toho 126 u importovaných prípadov, 20-krát šlo o súvis s importovaným prípadom. V ostatných prípadoch bola cestovateľská anamnéza negatívna.


Klinické formy ochorení

Bezpríznaková: 336-krát : 27 %

Respiračná: (bolesti hrdla, nádcha, kašeľ) 710-krát : 57,5 %

Febrilná: 120-krát: 9,7 %

Senzorická: 29-krát: 2,4 %

Črevná: 9-krát: 0,7 %

Pľúcna: 2-krát: 0,2 %

Ostatné (kardiálna, neurologická, kĺbna a pod.): 30-krát: 2,4 %


Výskyt ochorení u očkovaných osôb:

Z celkového počtu 1 234 pozitívnych prípadov za mesiac júl bolo plne zaočkovaných (viac ako 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny) 170 osôb, t.j. 13,8 %, čo je pri výskyte delta variantu veľmi dobré číslo. Spolu s výrazným poklesom celkového počtu prípadov to môže viesť k určitému uspokojeniu verejnosti.

Avšak v posledných troch  týždňoch  sa počet ochorení mierne zvýšil, vrátane reprodukčného čísla, čo treba vnímať ako varovanie v pokračujúcej letnej dovolenkovej sezóne. Najbližšie týždne budú v tomto ohľade rozhodujúce.

Situáciu ovplyvní najmä správanie sa ľudí, dodržiavanie v súčasnosti platných opatrení, nevyhýbanie sa izolácii po príchode zo zahraničia a jej striktné dodržiavanie, a najmä zvyšovanie proporcie zaočkovaných.


doc. MUDr. Mária Avdičová PhD.

epidemiologička, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici