Laboratórne výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za júl 2021 Tlačiť E-mail
Utorok, 03. august 2021 10:16

Na Slovensku už dominuje delta variant pandemického SARS-CoV-2 vírusu. Vyplýva to z posledných dvoch júlových sérií sekvenovania pozitívnych vzoriek.

Prvý laboratórne potvrdený prípad delta variantu sme zaznamenali v júni. V tom čase mal na Slovensku jednoznačnú prevahu variant alfa. Podiel pozitívnych vzoriek s delta variantom postupne narastal v priebehu mesiaca júl, koncom mesiaca už variant dominoval.

Vzhľadom na vysokú infekčnosť delta variantu išlo o očakávaný jav, ktorý priebežne potvrdzovali aj výsledky sekvenácie pozitívnych vzoriek:

  • V prvých dvoch júlových týždňoch ešte alfa variant výrazne dominoval.
  • Vo vzorkách sekvenovaných 22. 7. už pozorujeme prevahu delta variantu. Zo 181 úspešne sekvenovaných vzoriek bol delta variant potvrdený v 112 prípadoch, alfa variant v 66 a zvyšok tvorili iné varianty.
  • “Vo vzorkách sekvenovaných o päť dní neskôr bol delta variant potvrdený už v 75 prípadoch, z toho u jednej vzorky sa potvrdil aj delta variant nesúci navyše ďalšiu špecifickú mutáciu. Alfa variant bol potvrdený v 12 prípadoch,” uviedla laboratórna diagnostička a molekulárna biologička na Úrade verejného zdravotníctva SR Anna Kaliňáková s tým, že na sekvenovanie bolo určených 96 vzoriek, z toho úspešne osekvenovaných bolo 87. Vzorky sekvenované v závere júla teda potvrdili dominantné postavenie delta variantu.

Od spustenia sekvenovania do konca júla bol variant delta identifikovaný celkovo v 293 prípadoch, v jednom prípade išlo o delta variant s ďalšou špecifickou mutáciou. (Pozn: Táto mutácia sa vyskytuje aj u iných variantov vírusu a nateraz neexistujú dôkazy o tom, že by ďalej navyšovala riziká spojené s variantom delta.)

Na sekvenovaní vzoriek spolupracujú laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

Od 1. do 31. júla sa na Slovensku pomocou PCR testovania identifikovalo 1045 pozitívnych vzoriek. Na sekvenovanie bolo postúpených 672, čo predstavuje približne 64 % zo všetkých pozitívnych vzoriek. Pri počte 625 úspešne sekvenovaných vzoriek je ich podiel 60 % zo všetkých pozitívnych vzoriek.

Na žiadosť hlavného hygienika SR Jána Mikasa vykonávajú laboratóriá sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s hodnotou Ct 25 a nižšou (Ct hodnoty vyššie ako 25 výrazne znižujú úspešnosť sekvenácie).

Prosíme ľudí, aby dodržiavali platné protiepidemické opatrenia: spomaľujú šírenie vírusu SARS-CoV-2 vrátane jeho infekčnejších variantov. Cieľom opatrení je brániť prudkému nárastu infikovaných osôb, následnému vzostupu hospitalizácií, preťaženiu zdravotného systému a zabrániť úmrtiam.

„Očkované osoby sú chránené pred život ohrozujúcimi stavmi. Vzhľadom na rýchlosť šírenia delta variantu môže na význame naberať komunitné šírenie medzi neočkovanými osobami,” dodal hlavný hygienik SR Ján Mikas.Technická poznámka: počty sekvenovaných vzoriek sa nerovnajú počtu osôb.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky