Kto je prítomný

Máme online 428 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22130062
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 13. august 2021 11:32

kupaliska32V 32. týždni (ku dňu 12.8.2021) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách. Taktiež odoberali kontrolné vzorky vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 32. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

VN Kanianka, VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, VN Dubník I.

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Žilina

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Palcmanská Maša

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo RO - rekreačná oblasť


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie na prírodných vodných plochách: VN Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Vinianske jazero, RO Gazarka Šaštín Stráže a na dvoch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín SKI a Ružín - prítoky).

Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený mierne zvýšený celkový fosfor na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť na VD Kráľová, KaskádyŠintavských baniach; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na Lipovine - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 32. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Krpáčovo - jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Palcmanská Maša, Lipovina - Bátovce, TONA Šurany, Veľká Domaša (päť lokalít: Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM), Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Šulianske jazero, nie sú zatiaľ k dispozícií.

V 33. týždni sú plánované odbery napr. na Kuchajde a Veľkom Draždiaku.

Počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2021 nie je na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie. Mimo prevádzky je aj VN Opatová v Trenčíne.


UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 32. týždňa 167 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a 551 bazénov. Do prevádzky bolo v tomto týždni uvedené Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove.

Prerušené sú prevádzky Krytej plavárne Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska a Mestskej plavárne Senica z dôvodu údržby a čistenia bazénov.

V závislosti od počasia boli v 32. týždni prevádzkované napr. Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) SUNNY v Martine, LK Vrútky, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Vieska. Premenlivým počasím bol nepriaznivo ovplyvňovaný priebeh KS na oboch UK v okrese Trebišov (Areál vodných športov - LK v Trebišove a LK AQUA MARIA vo Veľatoch).

V 32. týždni RÚVZ vykonali ŠZD napr. na LK Topoľčany a vo Vodnom svete Číž; na oboch kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky. Kontrola dodržiavania opatrení pri ohrození verejného zdravia podľa platných vyhlášok ÚVZ SR, ktoré boli vydané z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, bola predmetom ŠZD vykonaného v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus". Hygienické nedostatky boli zistené pri výkone ŠZD napr. v Hoteli Amade Chateau vo Vrakúni, THERMALPARK-u Dunajská Streda aj na LK Revúca; prevádzkovatelia nedostatky odstránia v stanovených termínoch.

ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na UK: Letný športovo - rekreačný areál s bazénmi a tobogánovým svetom v Patinciach, Rekreačné zariadenie Margita - Ilona v Leviciach, Wellness Santovka, LK Nitra, Kúpalisko Spišský Hrhov, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICA v Bystrej, Verejné kúpalisko v Jasení, Bazén pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná, Biokúpalisko "KRTKO" vo Veľkom Krtíši. Všetky uvedené kúpaliská boli prevádzkované bez nedostatkov.

Vzorky vody na kúpanie boli počas 32. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: LK Makovica v Nižnej Polianke, LK na Družstevnej ul. v Bardejove, Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, Kúpalisko Rožňava, LK Brezová pod Bradlom, LK SAMŠPORT Myjava, Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice, Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (športový, dojazdový, plavecký, detský bazén a bazén s umelými vlnami); výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v oddychovom bazéne II na TK Komárno; vonkajšom a vnútornom detskom bazéne, zábavnom bazéne Mayská pyramída, vonkajšom rekreačnom a vonkajšom malom relaxačnom bazéne v AquaCity Poprad. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.

Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky, jacuzzi v saunovom svete v THERMALPARK-u Dunajská Streda, bazén Lienka na TK Vrbov, detský a oddychový bazén v krytej hale na TK I Štúrovo, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene, detský bazén na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany, dojazdový bazén toboganu na LK Topoľčany i 5 termálnych bazénov na TK Podhájska.

Počas KS 2021 nebudú v prevádzke napr. kúpaliská: LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, TK Katarína v Kremnici, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, LK Zlaté Moravce, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach, nadzemný vonkajší bazén pri Chate LIMBA v obci Bystrá, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove, Kúpalisko Bretka; dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky