Kto je prítomný

Máme online 732 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22175762
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (31. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 06. august 2021 11:51

kupaliska31V 31. týždni (ku dňu 5.8.2021) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.


V závislosti od aktuálneho počasia boli otvorené viaceré kúpaliská napr. v okresoch Považská Bystrica, Poprad a Martin. Nižšia návštevnosť z dôvodu premenlivého počasia bola zaznamenaná napr. v okresoch Banská Bystrica, Senica a Trebišov.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 31. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I.

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Žilina

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Palcmanská Maša

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
na prírodných vodných plochách: Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Vinianske jazero, RO Gazarka Šaštín Stráže, VN Brezová pod Bradlom a na dvoch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín SKI a Ružín - prítoky).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený mierne zvýšený celkový fosfor na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť na VD Kráľová, KaskádyŠintavských baniach; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na Lipovine - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 31. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Kuchajda, Veľký Draždiak,  Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Zemplínska Šírava (päť lokalít: Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka), Vinianske jazero, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, VN Duchonka,  Veľká Domaša - Valkov, VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka, nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 32. týždni sú plánované odbery
na prírodných vodných plochách (s neorganizovanou rekreáciou): Krpáčovo - jazero, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Palcmanská Maša, Veľká Domaša (päť lokalít - Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM), Šulianske jazero.


Počas kúpacej sezóny
(ďalej len „KS“) 2021 nie je na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie. Mimo prevádzky je aj VN Opatová v Trenčíne.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 31. týždňa 166 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 546 bazénov. Do prevádzky bolo v tomto týždni uvedené Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Tisovec.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále
na Biokúpalisku Čľupko v Gaboltove.


Prerušené sú prevádzky
Krytej plavárne Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska a Mestskej plavárne Senica z dôvodu údržby a čistenia bazénov.


Mimo prevádzky z dôvodu nepriaznivého počasiaAquaFun PARK Veľká Lomnica, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Kúpalisko Spišský Hrhov.  V závislosti od počasia boli v 31. týždni prevádzkované napr. LK SUNNY v Martine, LK Vrútky, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Vieska.


V 31. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na UK: LK Malacky, Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach, Wellness Santovka, TK Liptovský Ján; na kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na kúpaliskách: LK Podbrezová, TK Komárno, LK Nitra, TK Diakovce (plavecký bazén). Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 31. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: Plážové kúpalisko v  Banskej Bystrici (starý plavecký, nový plavecký, nový detský bazén), DÚHA v Partizánskom, Národné centrum vodného póla Nováky, Čajka v Bojniciach, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK na Ostrove Trenčín, dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno vo Vyhniach, Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v studenom bazéne na Plážovom kúpalisku v Bojniciach; plaveckom bazéne VEGA na TK Chalmová; vírivke pri detskom bazéne a detskom bazéne na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice; detskom bazéne na LK Stropkov; vnútornom prietočnom B1 bazéne vo Wellnes-Aquatermal v Dolnej Strehovej. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


RÚVZ Svidník vydal zákaz kúpania z dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody pre športový bazén v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník; bazén bude opätovne spustený do prevádzky po preukázaní vyhovujúcej kvality vody.


Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény
, mimo prevádzky sú napr. bazény: detský bazén na Kúpalisku Aquaspa Gánovce, oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky, jacuzzi v saunovom svete v THERMALPARK-u Dunajská Streda, bazén Lienka a dolný bazén pri tobogane na TK Vrbov, detský a oddychový bazén v krytej hale na TK I Štúrovo, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene i jazero na Plážovom kúpalisku v Bojniciach. V čase ŠZD dňa 30.7.2021 bol mimo prevádzky aj detský bazén z dôvodu technickej poruchy na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany. Mimo prevádzky je aj 5 bazénov na TK Podhájska, nakoľko zdroj termálnej vody nie je v prevádzke. Počas celej KS nebudú v prevádzke napr. dojazdový bazén toboganu na LK Topoľčany.


Počas KS 2021 nebudú v prevádzke kúpaliská:
LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, TK Katarína v Kremnici, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, LK Zlaté Moravce, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach, nadzemný vonkajší bazén pri Chate LIMBA v obci Bystrá, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove; dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky