Kto je prítomný

Máme online 465 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22130386
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (30. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 30. Júl 2021 12:26

kupaliska30V 30. týždni (ku dňu 29.7.2021) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2021 prevádzkovať.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v povolených zariadeniach vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) resp. v odberoch vzoriek vôd na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 30. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I.

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Žilina

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Krpáčovo – jazero, Belianske jazero, Evičkino jazero, Klinger, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Palcmanská Maša

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
na prírodných vodných plochách: Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Vinianske jazero, TONA Šurany, RO Gazarka Šaštín Stráže, VN Brezová pod Bradlom a na dvoch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín SKI a Ružín - prítoky).


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený mierne zvýšený celkový fosfor na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť na VD Kráľová, KaskádyŠintavských baniach; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na Lipovine - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 30. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša -  Nová Kelča, Veľká Domaša  - Poľany, Veľká Domaša  - polostrov KRYM, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Štrkovisko Horná Streda, TONA Šurany, Vajnorské jazero, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Štrkovisko Horná Streda, nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 31. týždni sú plánované odbery
na prírodných vodných plochách (s neorganizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko – jazero Banská Bystrica, Šulianske jazero.


Počas KS 2021 nie je na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie. Mimo prevádzky je aj VN Opatová v Trenčíne.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 30. týždňa 164 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 560 bazénov. Do prevádzky boli v tomto týždni uvedené Verejné kúpalisko Poltár, Areál vodných športov – letné kúpalisko Trebišov a nový Aquapark I. etapa v Lipanoch.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále
na Biokúpalisku Čľupko v Gaboltove.


Od dňa 30.6.2021 je prerušená prevádzka Krytej plavárne Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska.


V 30. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na kúpaliskách: SPA a Aquapark Turčianske Teplice, TK Vieska, LK Bazény Kurinec, Bazén pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná.
Na kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na kúpaliskách: Vodný park Bešeňová, Obecné kúpalisko Strelníky, LK Vila 27 Tajov, vonkajšie bazény v Penzióne SCHWEINTAAL Braväcovo, Verejné kúpalisko Jasenie. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 30. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: Kúpalisko Remata v Ráztočne, TK Chalmová, detský bazén na LK Podbrezová, TK Horné Saliby, LK Stropkov, LK Letný areál AQUARUTHENIA Svidník, LK Brezová pod Bradlom, LK SAMŠPORT Myjava, LK Zelená žaba Trenčianske Teplice, LK Topoľčany; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v studenom bazéne na Plážovom kúpalisku v Bojniciach, neplaveckom bazéne na TK Horné Saliby, v dvoch bazénoch na ThermalPark NITRAVA, plaveckom bazéne TK Diakovce. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény
, mimo prevádzky sú napr. bazény: rekreačný bazén a vírivka (sauna) v Krytej plavárni Veľký Krtíš, oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky, jacuzzi v saunovom svete v THERMALPARK-u Dunajská Streda, bazén Lienka a bazén pri tobogáne na TK Vrbov, detský bazén v krytej hale na TK I Štúrovo, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene i jazero na Plážovom kúpalisku v Bojniciach. Mimo prevádzky je aj 5 bazénov na TK Podhájska, nakoľko zdroj termálnej vody nie je v prevádzke. Počas celej KS nebudú v prevádzke napr. bazény: dojazdový bazén toboganu na LK Topoľčany, starý detský bazén na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici, veľký neplavecký bazén v AquaFun PARK Veľká Lomnica, krytý bazén vo Wellness Santovka. V termíne od 26.7.2021 do 13.8.2021 bude mimo prevádzky Mestská plaváreň Senica z dôvodu prerušenia dodávky teplej vody a údržby a čistenia bazénov.


Počas KS 2021 nebudú v prevádzke kúpaliská:
LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, TK Katarína v Kremnici, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Tri vody v Malinove,
LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, LK Bretka,  LK Zlaté Moravce, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach, nadzemný vonkajší bazén pri Chate LIMBA v obci Bystrá, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove;
dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky