Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22130164
Aktualizovaná informácia o kvalite vody na kúpanie na prírodnom kúpalisku Zlaté piesky Tlačiť E-mail
Piatok, 30. Júl 2021 08:22

zlate_piesky_21062021Dňa 21.6.2021 vykonal Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) mimoriadne odbery vzoriek vody na prírodnom kúpalisku Zlaté piesky v Bratislave. Odbery boli zrealizované na 3 odberných miestach (mólo pri tobogáne, mólo pri bufete a stred jazera, juhozápadne od ostrova) za účelom overenia výsledkov analýz, vykonaných ÚVZ SR v roku 2020 v nadväznosti na informácie o možnej kontaminácii vody na kúpanie na kúpalisku v dôsledku šírenia sa znečistenia látok z bývalého závodu Istrochem v Bratislave.


Odbermi, ktoré  zrealizoval ÚVZ SR dňa 25.8.2020 na 5 odberných miestach (mólo pri tobogáne, mólo pri bufete Na pláži, Senecká cesta, Malá lodenica – stanovisko plavčíkov a stred jazera) nebola preukázaná prítomnosť znečistenia a chemických látok na úrovni, na základe ktorej by bolo možné vyhodnotiť kvalitu vody na kúpanie ako nevyhovujúcu a predpokladať zdravotné riziko pre kúpajúcich sa.

Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle ÚVZ SR.


Celá správa tu (pdf)