Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3749
Počet zobrazení obsahu : 21741218
Informácia k Správe WHO o globálnej epidémii tabaku za rok 2021, zameraná na riešenie nových a vznikajúcich produktov Tlačiť E-mail

WHO_tobacco_2021Podľa najnovšej Správy WHO o globálnej epidémii tabaku z r. 2021 sa dosiahol určitý pokrok v boji proti tabakovým výrobkom. Novú hrozbu ale v súčasnosti podľa tejto správy predstavujú novovznikajúce produkty, ktorými sa tabakový priemysel snaží presadiť, pričom zavádzaním verejnosti o nižšej škodlivosti výrobkov (najmä e-cigariet) a pridávaním atraktívnych príchutí oslovuje čoraz väčšiu skupinu mladých ľudí.

Vzhľadom na tento znepokojivý trend WHO odporúča  vládam krajín, aby intenzívnejšie implementovali nariadenia, ktoré majú zabrániť nefajčiarom užívať tabakové výroby, a zároveň aby vyvinuli maximálne úsilie pri regulácii výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh ako novovznikajúce výrobky.

Podľa novej správy 84 krajinám sveta chýbajú ochranné opatrenia na ochranu pred neregulovaným šírením elektronických systémov na dodávanie nikotínu.

V súčasnosti 32 krajín zakázalo predaj elektronických systémov na dodávanie nikotínu (ENDS). Ďalších 79 krajín prijalo najmenej jedno čiastočné opatrenie, ktorým sa zakazuje používanie týchto výrobkov na verejných miestach, zakazuje sa ich reklama, propagácia a sponzorstvo, alebo sa vyžaduje uvádzanie zdravotných varovaní na obaloch.


Michael R. Bloomberg, globálny veľvyslanec pre neprenosné choroby a zakladateľ agentúry Bloomberg Philanthropies, uviedol: „Viac ako 1 miliarda ľudí na celom svete stále fajčí. A keďže poklesol predaj cigariet, tabakové spoločnosti agresívne uvádzajú na trh nové výrobky - napríklad elektronické cigarety a zahrievané tabakové výrobky. Systematickým lobingom dosahujú v niektorých krajinách nízku reguláciu svojich výrobkov. Ich cieľ je jednoduchý:  vytvoriť návyk na nikotín u novej generácie. To nemôžeme dovoliť.“

V ôsmej správe WHO o globálnej epidémii tabaku, ktorá bola publikovaná v júli 2021, sú zhrnuté národné snahy o implementáciu najefektívnejších opatrení na zníženie dopytu z Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku (WHO FCTC), ktoré preukázateľne znižujú užívanie tabaku. Tieto opatrenia sa súhrnne označujú ako „MPOWER“.

Ukázalo sa, že intervencie MPOWER zachraňujú životy a znižujú náklady odvrátiteľných výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Prvá správa MPOWER bola zverejnená v roku 2008 s cieľom podporiť vládne opatrenia týkajúce sa šiestich stratégií kontroly tabaku v súlade s WHO FCTC s cieľom:

  • Monitorovanie užívania tabaku a politika prevencie.
  • Ochrana ľudí pred tabakovým dymom.
  • Ponuka pomoci prestať s užívaním tabakových výrobkov.
  • Varovanie pred nebezpečenstvom tabaku.
  • Presadzovanie zákazov tabakovej reklamy, propagácie a sponzorstva.
  • Zvyšovanie daní z tabaku.


Vypracoval: Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR