Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3257
Počet zobrazení obsahu : 18641963
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (26. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 02. Júl 2021 14:06

foto_voda_26_tyzdenV 26. týždni (ku dňu 1.7.2021) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj naďalej pokračovali v kontrolách pripravenosti a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky. V niektorých okresoch (napr. Vranov nad Topľou, Košice, Trebišov) je KS na niektorých kúpaliskách v štádiu príprav a posudzovania. Naopak v iných okresoch (napr. Dolný Kubín, Komárno, Nové Zámky, Žiar nad Hronom,  Trenčín, Prievidza, Veľký Krtíš) sú v prevádzke všetky sezónne zariadenia.


RÚVZ vykonávali v povolených zariadeniach v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu kúpalísk a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 26. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 7 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov

TN

VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I.

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

PO

Veľká Domaša - Tíšava

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Plážové kúpalisko JAZERO, GEČA, IZRA, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo   


Rekreačná oblasť (ďalej len „RO“) Kunovská priehrada Sobotište
bude uvedená do prevádzky v 27. týždni.


V 26. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
na PK Zelená voda - Kurinec.


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
naďalej na prírodných vodných plochách: Vinianske jazero, TONA Šurany, RO Gazarka Šaštín Stráže a na všetkých troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín SKI, Ružín Chaty a Ružín - prítoky).


S výnimkou farby vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie Plavecký Štvrtok a Malé Leváre. Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený zvýšený celkový fosfor a dusík na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba na Lipovine - Bátovce; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Zvýšená farba, zvýšený celkový fosfor a dusík patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 26. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Vajnorské jazero, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Lipovina - Bátovce, Vinianske jazero, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Šulianske jazero, VD Kráľová, Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda, Šintavské bane, nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 27. týždni sú plánované odbery
na: Krpáčovo - jazero, Kuchajda, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Plavecký Štvrtok, Malé Leváre, Nové Košariská, Veľká Domaša - Valkov; v júli budú odobraté vzorky vôd aj z ďalších prírodných vodných plôch: Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Palcmanská Maša, Kopanice, Tajch a Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka.


Počas KS 2021 nebude na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa 138 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 482 bazénov. Do prevádzky boli v tomto týždni uvedené napr. bazény a kúpaliská: Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) SAMŠPORT Myjava, kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s., Penzión Lagáň v Radave, TK II Štúrovo, Letné termálne kúpalisko (ďalej len  „TK“) "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, Penzión KOTVA v Trstenej,             Kúpalisko Vyšná Slaná, LK Pezinok-Sever, Obecné kúpalisko v Strelníkoch, Verejné kúpalisko v Jasení, AQUATIC SPHERE - Šamorín, Barnova Rika v Zemplínskych Hámroch, Biokúpalisko v Snine, LK Medzev, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža na Zemplínskej Šírave, lNekrytý bazén pri hoteli Eurobus na Zemplínskej Šírave, Nekryté LK Sobrance, LK Brezová pod Bradlom, Národné centrum vodného póla Nováky, IUVENTA a Zbojnička Rača v Bratislave. Do prevádzky boli uvedené aj ďalšie bazény (neplavecký atypický s toboganom a štvoršmýkačkou, dopadový pri detskej nafukovacej šmýkačke Chobotnica) na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici.


Dňa 2.7.2021 je plánovaný začiatok prevádzky
na ďalších kúpaliskách: LK Revúca, LK Hnúšťa, Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, Kúpalisko Kežmarok, Kúpalisko Spišský Hrhov, Tatry Holiday Resort - Veľký Slavkov a bazénoch: vonkajší bazén pri Rekreačnom zariadenie Pstružné, vonkajšie bazény pri Penzión SCHWEINTAAL v Braväcove. Dňa 4.7.2021 je plánovaný začiatok prevádzky na LK Spišská Nová Ves.          


Od dňa 30.6.2021 je prerušená prevádzka Krytej plavárni Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska.                                                                      


Na niektorých otvorených kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: vonkajší detský bazén v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus", detský bazén v krytej hale na TK I Štúrovo, detský bazén na Kúpalisku Aquaspa Gánovce, vonkajší bazén pri  Hoteli Therma v Dunajskej Strede, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene i jazero na Plážovom kúpalisku v Bojniciach. Mimo prevádzky je aj 5 bazénov na TK Podhájska, nakoľko zdroj termálnej vody nie je v prevádzke. Počas celej KS nebudú v prevádzke napr. bazény: potápačský bazén Diving centrum vo Vodnom parku Bešeňová, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany.


V 26. týždni RÚVZ vykonal ŠZD
napr. v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus" (zistený výskyt  zelených rias v zábavnom bazéne) a na UK Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote (zistené drobné nedostatky); prevádzkovatelia oboch UK uvedené nedostatky odstránia v stanovených termínoch.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove,  Wellness centrum Patince, Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach, Wellness Santovka. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 26. týždňa odobraté v rámci prípravy na KS 2021 z bazénov napr. na TK Liptovský Ján, LK Mesta Vranov nad Topľou, LK Stropkov (oddychový bazén) a v rámci ŠZD napr. v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník (športový a oddychový bazén); výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v plaveckom bazéne na Kúpalisku Remata v Handlovej. Na kúpalisku boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále
na kúpaliskách: Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove, LK Lučenec, TK Retro Thermal Diakovce, LK AQUA MARIA vo Veľatoch, Dobrá Voda, Hotel RING v Dunajskej Strede, DRZ Sninské rybníky, Hotel GARDEN v Košickej Belej a pre bazény: B3 pre deti a B4 dopadový k toboganu na TK Horné Saliby a ďalšie bazény na TK Vrbov (okrem bazénu Lienka, ktorý je mimo prevádzky s technických príčin).


Ku koncu 26. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk:
LK na Družstevnej ul. v Bardejove, verejné kúpalisko Poltár, Nekryté LK Malé Raškovce 59, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov na Zemplínskej Šírave, Areál vodných športov - LK v Trebišove, Hotel Severka v Zákopčí, LÁŽO - PLÁŽO v Žiline, Kúpalisko pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou, Fajn club v Bratislave, Biokúpalisko BOROVICA v Lozorne, Kúpalisko v ŠRZ Drienok, LK Dubnica nad Váhom, LK Košeca, LK LEDROV spol.s.r.o. v Lednických Rovniach, LK Podskalie, Kúpalisko Bretka, Kúpalisko Rožňava, Kúpalisko Neresnica, LK Sigord, Aquapark I. etapa v Lipanoch, Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch.


Počas KS 2021 nebudú v prevádzke kúpaliská:
LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, TK Katarína v Kremnici, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, LK Zlaté Moravce i vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky