Kto je prítomný

Máme online 640 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3263
Počet zobrazení obsahu : 18686372
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 (25. týždeň) Tlačiť E-mail
Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Piatok, 25. jún 2021 14:39

ChlapecVodaV 25. týždni (ku dňu 24.6.2021) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 25. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero, RO Kunovská priehrada Sobotište

TN

VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I.

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

PO

Veľká Domaša - Tíšava

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Plážové kúpalisko JAZERO, GEČA, IZRA

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli
na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

  • Vinianske jazero - prekročenie MH biologického ukazovateľa cyanobaktérie, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť (odber dňa 15.6.2021),

  • Ružín (Gelnica) - prekročenie MH Escherichia coli (ďalej len „E. coli“) na odberných miestach SKI a Ružín - prítoky i MH črevných enterokokov na odbernom mieste Chaty, zaznamenaná bola na všetkých odberných miestach aj znížená priehľadnosť (odbery dňa 14.6.2021),

  • TONA Šurany - prekročenie MH E. coli na odbernom mieste pri ceste (odber dňa 9.6.2021),

  • RO Gazarka Šaštín Stráže - prekročenie MH biologického ukazovateľa cyanobaktérie (odber dňa 22.6.2021).


S výnimkou farby vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie Plavecký Štvrtok a Malé Leváre. Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zistená znížená priehľadnosť, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba na Lipovine - Bátovce a zvýšený celkový fosfor a dusík na Laborci Humenné; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Zvýšená farba, zvýšený celkový fosfor a dusík patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 25. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Vinianske jazero, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, VN Brezová pod Bradlom, Štrkovisko Sekule, RO Kunovská priehrada Sobotište, Štrkovisko Gbely,  nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 26. týždni sú plánované odbery
na: VN Prusy, VD Kráľová, Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane; v júli budú odobraté vzorky vôd aj z ďalších prírodných vodných plôch: Palcmanská Maša, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch.


Počas KS 2021 nebude na kúpanie využívaná
VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 25. týždňa 99 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 362 bazénov. Do prevádzky boli v tomto týždni uvedené napr. bazény a kúpaliská: Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Makovica v Nižnej Polianke, Biobazén Oravský Háj v Brezovici 370, Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov na Zemplínskej Šírave, Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana v Kaluži, LK Sabinov, DÚHA v Partizánskom, Čajka v Bojniciach, Zámocká záhrada v Hlohovci, Kamenný mlyn v Trnave, Biokúpalisko "KRTKO", Kúpalisko MŠK ISKRA Petržalka, LK Malacky, LK SUNNY v Martine, LK Vrútky, Mestské kúpalisko Senica.


Na niektorých otvorených kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: bazén pre deti B3 a dopadový bazén k tobogánu B4 na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Horné Saliby, vonkajší detský bazén na Termalpark Veľký Meder "Thermal Corvinus", krytý bazén vo Wellness Santovka, detský bazén v krytej plavárni na TK I Štúrovo, vonkajší detský bazén na AQUATIC SPHERE - Šamorín, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA, vonkajší detský a perličkový bazén v THERMALPARK-u DS. Mimo prevádzky je aj 5 bazénov na TK Podhájska, nakoľko zdroj termálnej vody nie je v prevádzke.


Dňa 25.6.2021 je plánovaný začiatok prevádzky
napr. na kúpaliskách: Bazény pri Penzióne Slanický dvor v Námestove, LK Podbrezová, Aquapark Tatralandia, LK sídl. III v Prešove, Vodný raj Vyhne, Plážové kúpalisko RYBA - ANIČKA v Košiciach, UK Červená hviezda v Košiciach, dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno Vyhne a LK Stropkov (okrem oddychového bazénu, ktorý je aktuálne v rekonštrukcii). Spustené do prevádzky budú aj všetky bazény na TK Vincov les Sládkovičovo, vonkajší detský bazén a bazén pyramída v AquaCity Poprad a ďalšie bazény vo Vodnom parku Bešeňová.                


Dňa 26.6.2021  je plánovaný začiatok prevádzky
napr. na kúpaliskách a bazénoch: Penzión KOTVA v Trstenej, Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice, Mestské kúpalisko Bytča. Spustené budú do prevádzky aj plavecký, dojazdový, detský a bazén s umelými vlnami v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník; krytý relaxačný bazén bude počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2021 zatvorený.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas 25. týždňa odobraté v rámci prípravy na KS 2021 z bazénov na kúpaliskách: Národné centrum vodného póla Nováky, LK - Brezová pod Bradlom, LK SAMŠPORT Myjava, TK Stráňavy; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Bazény Castiglione a KOCH na TK Veronika Rajec sú mimo prevádzky z dôvodu vykonania nápravných opatrení a opakovaných odberov vzoriek na kontrolu mikrobiologickej kvality bazénovej vody.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále
na kúpaliskách: Letné termálne kúpalisko "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove, Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, LK AQUA MARIA vo Veľatoch, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža na Zemplínskej Šírave, Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus na Zemplínskej Šírave, Nekryté LK Sobrance, Penzión Lagáň v Radave, TK Tvrdošovce, TK II Štúrovo, IUVENTA v Bratislave, Zbojnička Rača v Bratislave, Barnova Rika v Zemplínskych Hámroch, Biokúpalisko v Snine, Hotel GARDEN v Košickej Belej, LK Medzev, TK Vieska, LK LETKA v Novej Dubnici, LK MŠK v Považskej Bystrici, Kúpalisko Vyšná Slaná, Kúpalisko Krupina-Tepličky, Letný bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová, LK Nitra.


Ku koncu 25. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk:
kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s., LK na Družstevnej ul. v Bardejove, LK Lučenec, Areál vodných športov - LK v Trebišove, Dobrá Voda, Hotel Severka v Zákopčí, LÁŽO - PLÁŽO v Žiline, Kúpalisko pri Kukorelliho chate, LK Mesta Vranov nad Topľou, Biokúpalisko BOROVICA, LK Pezinok-Sever; DRZ Sninské rybníky, LK Dubnica nad Váhom, LK Košeca; LK LEDROV spol. s.r.o. v Lednických Rovniach, LK Podskalie; Kúpalisko Bretka, Kúpalisko Rožňava, LK Spišská Nová Ves, Kúpalisko Detva; Kúpalisko Neresnica, TK Retro Thermal Diakovce.


Počas KS 2021 budú prebiehať rekonštrukcie
na LK Čalovec, v Termál centre GALANDIA Galanta a plánovaná je aj rekonštrukcia UK Veronika Gemerská Hôrka. Z technických príčin nebudú počas KS 2021 prevádzkované LK v Moldave n/Bodvou a LK TRITON v Košiciach. Prevádzkované nebudú ani LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch a vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch. Dlhodobo mimo prevádzky sú TK Katarína v Kremnici, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Tri vody, LK Zlaté Moravce, Kúpalisko Vlachovo.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz
.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky