Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi Tlačiť E-mail
Piatok, 25. jún 2021 12:49

Aj v roku 2021 si pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún.

Cieľom medzinárodného dňa je zvýšiť povedomie o problematike nelegálnych drog. Témou tohtoročného medzinárodného dňa je Share Facts On Drugs, Save Lives. Úlohou je podporiť zdieľanie validných informácií o drogách.

Podľa informácií OSN uvedených v Správe o drogách (https://wdr.unodc.org/wdr2020/index2020.html) užívalo v roku 2018 drogy 269 miliónov ľudí a približne 35 miliónov ľudí trpelo poruchami spojenými s užívaním drog.

Nejde len o nelegálne drogy


V rokoch 2020 a 2021 realizoval ÚVZ SR v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR prierezovú štúdiu, ktorej cieľovou skupinou boli respondenti vo veku 15-29 rokov. V štúdii bola zisťovaná napr. frekvencia konzumácie alkoholických nápojov. Najvyšší podiel respondentov denne konzumoval pivo, a to 0,9 %. Ďalšie alkoholické nápoje konzumoval denne nižší podiel respondentov, napr. miešané alkoholické nápoje konzumovalo 0,1 %, víno 0,2 % a destiláty 0,3 % respondentov.

Respondentov sme sa tiež pýtali či zvykli piť alkohol nárazovo (5 a viac pohárikov na jedno posedenie) – približne 29 % respondentov nepilo alkohol nárazovo, no 16 % odpovedalo kladne a ďalších 29,5 % sa priznalo k občasnému nárazovému pitiu. Štvrtina respondentov uviedla, že to už niekedy skúsila, no teraz nárazovo nepije.

Takmer 25 % respondentov uviedlo ako dôvod takéhoto nárazového pitia, že ich to posmeľovalo a boli potom uvoľnení, 22 % respondentom alkohol chutil a takmer 17 % pilo nárazovo, lebo sa chceli prispôsobiť partii.

V súvislosti s regulačnými opatreniami nás tiež zaujímalo, či bol respondentom predaný alkohol, ak ho kupovali, keď mali menej ako 18 rokov. Približne 12 % respondentov bol alkohol predaný bez problémov a 16 % uviedlo, že im alkohol nepredali.

V roku 2021 pripravuje ÚVZ SR na rokovanie vlády SR dva materiály. Prvým materiálom, ktorý bol predložený na rokovanie, je Informácia o plnení úloh jednotlivých rezortov vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020. V súčasnosti sa tiež pripravuje aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom, ktorá bude predložená na rokovanie vlády SR do 31. októbra 2021.

Ďalšie informácie k medzinárodnému dňu sú dostupné aj na:

https://www.un.org/en/observances/end-drug-abuse-day

https://wdr.unodc.org/wdr2020/index2020.html


Vypracoval: Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu