Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19225997
Rizikové práce v SR v roku 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03. jún 2021 13:10

V r. 2020 vykonávalo v SR rizikové práce 103 380 zamestnancov (z toho 22 649 žien) (graf č. 1). Oproti r. 2019 ich počet klesol o 4 283 zamestnancov, z toho o 1 039 žien.

Počet exponovaných zamestnancov v 3. kategórii bol 93 641 a 9 739 zamestnancov v 4. kategórii (graf č. 2).

Najviac zamestnancov bolo v r. 2020 exponovaných hluku, chemickým látkam a zmesiam, vibráciám, fyzickej záťaži, chemickým karcinogénom a mutagénnom, záťaži teplom a chladom, ionizujúcemu žiareniu a psychickej pracovnej záťaži (graf č. 3, 4).

Mierny vzostup počtu exponovaných zamestnancov oproti r. 2019 bol evidovaný najmä v expozícii vibráciám (o 476 zamestnancov) a biologickým faktorom (o 458 zamestnancov).

Sledovanie rizikových prác podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti neprinieslo oproti r. 2019 výraznejšie zmeny. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v r. 2020 najviac zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce pracovalo v priemyselnej výrobe (71 587 zamestnancov) a v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb (9 854 zamestnancov) (graf č. 5). Najväčší podiel žien (75,5 %) medzi zamestnancami vykonávajúcimi rizikové práce bol v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb.Zdroj: Centrálny register rizikových prác ÚVZ SR     

graf1

graf2

graf3

graf4

graf5