Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3687
Počet zobrazení obsahu : 21297759
Informačná kampaň EU OSHA na roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ Tlačiť E-mail
Utorok, 03. máj 2022 14:40

Informačná kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2020 - 2022 - Zdravé pracoviská znižujú záťaž


Kampaň na roky 2020 - 2022 je zameraná na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. 


Poškodenia podporno-pohybovej sústavy stále patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy súvisiace s prácou v Európe.

Riziká vyplývajúce z pracovnej polohy, vystavenie opakovaným pohybom alebo únavným či bolestivým polohám, resp. nosenie alebo premiestňovanie ťažkých bremien – všetky tieto veľmi bežné rizikové faktory na pracoviskách môžu byť príčinou poškodení podporno-pohybovej sústavy. Vzhľadom na rozšírenosť výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou je jasné, že treba urobiť viac na zvýšenie informovanosti o prevencii.


Špecifickým dôsledkom a ukazovateľom negatívneho vplyvu faktorov pracovného prostredia a spôsobu práce na zdravie zamestnancov sú choroby z povolania.

V roku 2021 sa na celkovom počte chorôb z povolania najväčšou mierou podieľali profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín (41,4 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v r. 2021). Tieto profesionálne ochorenia patria dlhodobo medzi najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

Spolu s profesionálnym ochorením kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov horných končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi (7,6 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR v r. 2021), patria medzi  najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

V r. 2021 tvorili tieto profesionálne ochorenia spolu 49 % z celkového počtu chorôb z povolania v SR*).


Kampaň EU OSHA na obdobie rokov 2020-2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ sa komplexne zaoberá príčinami tohto pretrvávajúceho problému. Jej cieľom je šírenie kvalitných informácií o tejto téme, podporovanie integrovaného prístupu k riadeniu tohto problému a poskytujú sa v rámci nej praktické nástroje a riešenia, ktoré môžu pomôcť na úrovni pracoviska. 


Na Slovensku je národným kontaktným miestom EÚ-OSHA Národný inšpektorát práce.


Podrobné informácie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou sú zverejnené na stránke https://osha.europa.eu/sk/themes/musculoskeletal-disorders.

Podrobné informácie vrátane príručky ku kampani sú uverejnené na stránke https://healthy-workplaces.eu/sk, https://healthy-workplaces.eu/sk/tools-and-publications.*)
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií.


Aktualizované: 12.04.2022