Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3334
Počet zobrazení obsahu : 19188580
Informačná kampaň EU OSHA na roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03. jún 2021 13:02

Kampaň na roky 2020 - 2022 je zameraná na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. 


Poškodenia podporno-pohybovej sústavy stále patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy súvisiace s prácou v Európe.

Riziká vyplývajúce z pracovnej polohy, vystavenie opakovaným pohybom alebo únavným či bolestivým polohám, resp. nosenie alebo premiestňovanie ťažkých bremien – všetky tieto veľmi bežné rizikové faktory na pracoviskách môžu byť príčinou poškodení podporno-pohybovej sústavy. Vzhľadom na rozšírenosť výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou je jasné, že treba urobiť viac na zvýšenie informovanosti o prevencii.


Špecifickým dôsledkom a ukazovateľom negatívneho vplyvu faktorov pracovného prostredia a spôsobu práce na zdravie zamestnancov sú choroby z povolania.

Podobne ako v minulých rokoch sa na celkovom počte chorôb z povolania najväčšou mierou podieľali profesionálne ochorenia postihujúce podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín (52,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania).

Tieto profesionálne ochorenia patria dlhodobo medzi najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

Spolu s profesionálnym ochorením kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov horných končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi (9,5 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR), patria medzi  najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

V r. 2020 tvorili tieto profesionálne ochorenia spolu 62,3 % z celkového počtu chorôb z povolania v SR*).


Kampaň EU OSHA na obdobie rokov 2020-2021 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ sa komplexne zaoberá príčinami tohto pretrvávajúceho problému. Jej cieľom je šírenie kvalitných informácií o tejto téme, podporovanie integrovaného prístupu k riadeniu tohto problému a poskytujú sa v rámci nej praktické nástroje a riešenia, ktoré môžu pomôcť na úrovni pracoviska. Na Slovensku je národným kontaktným miestom EÚ-OSHA Národný inšpektorát práce.


Podrobné informácie
o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou sú zverejnené na stránke https://osha.europa.eu/sk/themes/musculoskeletal-disorders.


Podrobné informácie vrátane príručky ku kampani sú uverejnené na stránke https://healthy-workplaces.eu/sk, https://healthy-workplaces.eu/sk/tools-and-publications.

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií.


Aktualizované: 01.06.2021