Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654189
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 07. máj 2021 12:48

chripkaV 18. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 11 177 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 545,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 0,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 065,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 190 osôb, čo predstavuje 1,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (92). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (63) a pneumónie (35).

Ochorenia hlásilo 43 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 18. kalendárnom týždni 2021 hlásených 647 ochorení (chorobnosť 31,6/100 000), čo predstavuje 5,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 7,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (125,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 18. kalendárnom týždni hlásené    v šiestich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o tri materské školy v Košickom kraji,  o jednu materskú školu, jednu základnú školu a jednu základnú školu umeleckého priemyslu v Nitrianskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 18. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrené štyri nazofaryngeálne výtery a sedem dvojíc sér bez záchytu (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 230 vzoriek biologického materiálu (117 nazofaryngeálnych výterov a 1 113 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 46 pozitívnych:

-          24 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          7 x vírus chrípky A/H3

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          8 x adenovírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  18. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 18. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 18. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 2 449 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 4,9 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 18. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 3 313 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 29,4 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 2 697 906 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 384 660 vzoriek pozitívnych (mapa). V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 2 982 254 antigénových testov, z toho bolo 378 644 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 1 117 pacientov. Ochoreniu podľahlo  11 946 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom a Žilinskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a Ag testy) v SR               

podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4


Mapa:  14 denná incidencia (od 23. 4. 2021 do 6. 5. 2021) potvrdených prípadov

 COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky