Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697597
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 15. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 16. apríl 2021 11:46

chripkaV 15. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 492 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 429,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 16,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 477,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 180 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (83). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (55) a pneumónie (42).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom  kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni 2021 hlásených 408 ochorení (chorobnosť 20,6/100 000), čo predstavuje 4,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 36,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných    (66,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 15. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásené v jednej  materskej škole v Nitrianskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 15. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrené tri nazofaryngeálne výtery a 35 dvojíc sér s negatívnym výsledkom (graf 3).          

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 160 vzoriek biologického materiálu (110 nazofaryngeálnych výterov a 1 050 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 43 pozitívnych:

-          24 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          7 x vírus chrípky A/H3

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          5 x adenovírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 15. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 15. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 5 193 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 24,2 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 15. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 6 773 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 17,9 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 2 473 314 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 374 586 vzoriek pozitívnych (mapa). V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 27 519 236 antigénových testov, z toho bolo 365 857 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 2 091 pacientov. Ochoreniu podľahlo  10 970 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a Ag testy) v SR               

podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4


Mapa:  14 denná incidencia (od 2. 4. 2021 do 15. 4. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky