Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697503
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 14. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 09. apríl 2021 11:12

chripkaV 14. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 7 087 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 368,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla stúpla o 12,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 153,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 137 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (59). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (42) a pneumónie (36).

Ochorenia hlásilo 43 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 31 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni 2021 hlásených 290 ochorení (chorobnosť 15,1/100 000), čo predstavuje 4,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 12,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných    (42,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 14. kalendárnom týždni 2021 nebolo hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 14. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 17 dvojíc sér.  Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na adenovírus (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1122 vzoriek biologického materiálu (107 nazofaryngeálnych výterov a 1015 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 21 pozitívnych:

-          24 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          7 x vírus chrípky A/H3

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          4 x adenovírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 14. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 14. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 14. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 6 847 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 2,7 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 14. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 258 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 9,1 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 2 420 747 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 369 393 vzoriek pozitívnych (mapa). V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 25 406 1256 antigénových testov, z toho bolo 359 084 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 2 656 pacientov. Ochoreniu podľahlo  10 411 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a Ag testy)

v SR podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4


Mapa:  Kumulatívny výskyt potvrdených prípadov COVID-19 (dg: U07.1 )

v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky