Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22709859
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 26. marec 2021 13:43

chripkaV 12. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 753 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 433/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 332,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 165 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (86). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (48) a otitídy (31).

Ochorenia hlásilo 44 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 34 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2021 hlásených 449 ochorení (chorobnosť 22,2/100 000), čo predstavuje 5,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 20,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných    (55,6/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 12. kalendárnom týždni 2021 nebolo hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 12. kalendárnom týždni 2021 vyšetrených 55 dvojíc sér, z ktorých bol v jednom prípade  potvrdený adenovírus (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 048 vzoriek biologického materiálu (95 nazofaryngeálnych výterov a 953 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 41 pozitívnych:

-          24 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          7 x vírus chrípky A/H3

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          4 x adenovírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  12. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 12. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 12. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 9 305 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 24,2 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 12. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 12 882 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 14,6 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 2 310 054 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 355 454 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 21 202 682 antigénových testov, z toho bolo 341 741 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 3 416 pacientov. Ochoreniu podľahlo 9 373 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac pozitívnych prípadov vyšetrených RT-PCR testami bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a AG testy) v SR               

podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4


Mapa:  14 denná incidencia (od 12. 3. 2021 do 26. 3. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky