Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697764
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 9. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 05. marec 2021 13:45

chripkaV 9. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 675 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 436,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 192,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 155 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (67). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (63) a otitídy (25).

Ochorenia hlásilo 41 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 9. kalendárnom týždni 2021 hlásených 404 ochorení (chorobnosť 20,3/100 000), čo predstavuje 4,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 4,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných    (52,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 9. kalendárnom týždni 2021 nebolo hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 9. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrené dva nazofaryngeálne výtery a 66 dvojíc sér.  Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli štyri vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (graf 3).     

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 844 vzoriek biologického materiálu (91 nazofaryngeálnych výterov a 753 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 38 pozitívnych:

-          21 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          7 x vírus chrípky A/H3

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          3 x adenovírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 9. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 9. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.  

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 9. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 18 807 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 44 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 9. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 25 463 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 16 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 2 100 474 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 319 582 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 14 568 554 antigénových testov, z toho bolo 295 579 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 3 967  pacientov. Ochoreniu podľahlo 7 665 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac pozitívnych prípadov vyšetrených RT-PCR testami bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji.


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a Ag testy)
v SR podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4


Mapa:  14 denná incidencia (od 19. 2. 2021 do 5. 3. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky