Kto je prítomný

Máme online 609 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3286
Počet zobrazení obsahu : 18759372
Svetový deň obezity 2021 Tlačiť E-mail
Svetové dni
Pondelok, 01. marec 2021 16:31

Svetový deň obezity pripadá v roku 2021 na štvrtok 4. marca. Obezita je závažný verejno-zdravotný problém, ktorý sa dotýka celého sveta. Svetový deň obezity je upriamený na riešenie globálnej epidémie obezity. Ďalej podporuje riešenia, ktoré majú pomôcť jednotlivcom dosiahnuť a udržať si zdravú telesnú hmotnosť, poprípade podstúpiť správnu liečbu a zvrátiť komplikácie spojené s týmto ochorením. Dôležité je taktiež zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o príčinách vzniku a možných komplikáciách.

Vznik obezity je často zapríčinený komplexnou zmesou rôznych faktorov. Ide o faktory stravovacie, životné, psychologické, sociokultúrne, ekonomické, environmentálne či genetické. U obézneho pacienta existuje zvýšené riziko vzniku niektorých chronických – neprenosných ochorení, ako napríklad: diabetes mellitus typu 2, kardiovaskulárne choroby, hypertenzia, cievna mozgová príhoda alebo rôzne formy rakoviny.

Jedným z poslaní svetového dňa obezity je taktiež zvýšiť povedomie o obezite. V súčasnosti je potrebné, aby populácia porozumela základným príčinám vzniku obezity a potrebným opatreniam, ktoré ju pomôžu v populácií znižovať. Na predchádzanie jej vzniku je dôležité mať správne stravovacie návyky a vykonávať pravidelnú pohybovú aktivitu.

Priebeh svetového dňa na Slovensku:

V piatok 26.2. začína “ Týždeň prevencie nadváhy a obezity “, v rámci ktorého bude každý deň pridaný nový článok o koreňoch obezity a jej prevencii na webových stránkach www.sklon.sk., www.mojstob.sk. Súčasne bude uverejnená online výzva “ Hýbme sa zdravo - stop sedeniu ”. Každý deň bude na www.sklon.sk prebiehať iný druh cvičenia (Nordic Walking, Salsa, Pilates, yoga, zdravotné cvičenie, aerobic, cvičenie pre seniorov). Dňa 4.3.2021 ponúkajú lektori STOB online poradenstvo o výžive a prevencii obezity zadarmo. 


den_obezity
Viac informácií nájdete na:
https://www.worldobesityday.org/
www.sklon.sk
www.mojstob.sk