Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690171
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 8. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 26. február 2021 12:13

chripkaV 8. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 435 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 425,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 100,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 155 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (75). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (39) a otitídy (41).

Ochorenia hlásilo 43 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2021 hlásených 386 ochorení (chorobnosť 19,5/100 000), čo predstavuje 4,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 20,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných    (41,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 8. kalendárnom týždni 2021 nebolo hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 8. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrené dva nazofaryngeálne výtery a 79 dvojíc sér.  Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A/H3 a jedna vzorka pozitívna na adenovírus (graf 3).     

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 776 vzoriek biologického materiálu (89 nazofaryngeálnych výterov a 687 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 34 pozitívnych:

-          17 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          7 x vírus chrípky A/H3

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          3 x adenovírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  8. kalendárnom týždni 2021

tabSituácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 8. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 8. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 13 023 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 6 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 8. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 21 948 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 1,9 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 2 009 936 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 300 775 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 12 142 216 antigénových testov, z toho bolo 270 116 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 3 873  pacientov. Ochoreniu podľahlo 6 859 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac pozitívnych prípadov vyšetrených RT-PCR testami bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji.


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a Ag testy) v SR               

podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4


Mapa:  14 denná incidencia (od 19. 2. 2021 do 26. 2. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

 mapa
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky