Kto je prítomný

Máme online 379 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22188926
Upozornenie ÚVZ SR – o použití bambusu alebo iných nepovolených prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami uvedených na trh v EÚ Tlačiť E-mail
Oznámenia o nevyhovujúcich / škodlivých výrobkoch
Utorok, 23. február 2021 15:21

Upozornenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) o nelegálnom uvádzaní na trh plastových výrobkov obsahujúcich bambus alebo iné nepovolené prísady vzhľadom na to, že tieto výrobky (najčastejšie „bambus-melamínové“ výrobky) nespĺňajú požiadavky európskych predpisov stanovujúcich požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami.


ÚVZ SR upozorňuje, že výroba, dovoz a distribúcia týchto výrobkov na trh v SR je nelegálna
vzhľadom na to, že obsahujú nepovolené a doposiaľ neschválené rastlinné vlákna (najčastejšie bambusové vlákna), ktoré nie sú v súlade s európskymi predpismi. Ide prevažne o kuchynský a stolový riad, ako sú napríklad opakovane použiteľné taniere, misky a takzvané poháre „to go“.


Podľa nariadenia (ES) č. 1935/2004 sú podnikateľské subjekty zodpovedné za zabezpečenie toho, aby plastové materiály a predmety boli v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 10/2011. Na výrobu plastových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami môžu byť použité iba látky uvedené v Zozname povolených látok Únie, uvedenom v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 a v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 10/2011.Výrobky z plastov obsahujúce vlákna z bambusu a ďalších nepovolených prísad nespĺňajú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011.


Zároveň sa niektoré z týchto výrobkov na trhu predávajú ako tzv. udržateľné, recyklovateľné a prírodné, často s označením: „biologicky rozložiteľné“, „ekologické“, „organické“ alebo „prírodné“, v niektorých prípadoch dokonca ako „100 % bambus“, čo nezodpovedá skutočnej povahe výrobku. Takto označené výrobky nespĺňajú požiadavky článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004, podľa ktorého „označovanie, reklama a prezentácia materiálu alebo predmetu nesmú byť zavádzajúce pre spotrebiteľov“.


Toto upozornenie je vypracované na základe stanoviska Európskej Komisie