Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697210
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 6. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 12. február 2021 14:11

chripkaV 6. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 030 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 432,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 140,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 191 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (84). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (71) a otitídy (36).

Ochorenia hlásilo 40 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 31 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2021 hlásených 424 ochorení (chorobnosť 22,8/100 000), čo predstavuje 5,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 12,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (52,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 6. kalendárnom týždni 2021 nebolo hlásené.)
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 6. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 73 dvojíc sér.  Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo päť vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (graf 3).      

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 608 vzoriek biologického materiálu (85 nazofaryngeálnych výterov a 523 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 26 pozitívnych:

-          13 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          6 x vírus chrípky A/H3

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          2 x adenovírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 6. kalendárnom týždni 2021

tabSituácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 6. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.  

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021 

graf2Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 6. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 14 371 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 10,8 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 6. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 24 918 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 15,1 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 1 881 532 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 273 904 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 8 364 670 antigénových testov, z toho bolo 226 626 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 3 750 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 255 300. Ochoreniu podľahlo  5 733 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a Ag testy)

v SR podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4Mapa:  14 denná incidencia (od 29.1.2021 do 12.2.2021) potvrdených prípadov COVID-19

(RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky