Telefonická linka na odvykanie od fajčenia na Slovensku funguje už viac ako štyri roky Tlačiť E-mail
Utorok, 09. február 2021 15:09

Bola zriadená v máji 2016. Na linku pomoci na odvykanie od fajčenia - 0908 222 722, sa môžu obrátiť, ľudia, ktorí majú záujem prestať fajčiť každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h.

Od začiatku jej pôsobenia poskytli odborní pracovníci 36 RÚVZ v SR rady a pomoc takmer 5300 volajúcim. V rámci rozhovoru ponúkali klientom okrem prvotných informácií a akútnej pomoci aj možnosť navštíviť poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Každý záujemca dostal bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania.

Linku pomoci od 20.5.2016 do 31.12.2020 kontaktovali viac muži (78 %) ako ženy (22%) viď. graf č. 1.

Priemerný vek volajúcich bol 36 rokov. Najmladší volajúci mal 12 rokov a najstarší fajčiar 83 rokov.

Celkový počet hovorov bol v 4 ročnom období 5274 z toho sme zaznamenali 2379 opodstatnených hovorov viď. graf č. 2 a 3.

Priemerný čas trvania rozhovoru bol 8,38 min., pričom najdlhšie priemerné trvanie hovoru sme zaznamenali práve v roku 2020 kedy hovor trval priemerne 18,25 min.

Záujem o špecializovanú poradňu na odvykanie od fajčenie malo z celkového počtu opodstatnených hovorov 2379 za obdobie trvanie linky 783 volajúcich. 


graf1

Graf 1, Zdroj údajov: ÚVZ SR, RÚVZ v SR

 

graf2

Graf 2, Zdroj údajov: ÚVZ SR, RÚVZ v SR


graf3

Graf 3, Zdroj údajov: ÚVZ SR, RÚVZ v SR

 

 

Kontakty na poradne zdravia dostupné: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3668&Itemid=61