Európska komisia predstavila Akčný plán boja proti rakovine Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04. február 2021 18:39

Akčný plán EÚ boja proti rakovine

Európska komisia dňa 4.2.2021 predstavila Akčný plán boja proti rakovine, ktorý nadväzuje na európsky plán boja proti rakovine prijatý minulý rok. Výzva proti rakovine sa stala skutočne naliehavou a závažnou otázkou európskeho programu. Rakovina sa týka všetkých. V roku 2020 2,7 mil. ľuďom v EÚ bola diagnostikovaná rakovina a 1,3 mil. ľudí na následky rakoviny zomrelo, Rakovina je diagnóza, ktorá ovplyvňuje pacientov, ale vo veľkej miere sa dotýka aj ich rodín. Akčný plán boja proti rakovine je zameraný na štyri kľúčové aktivity: prevenciu, včasné odhalenie, diagnostiku,  liečbu a kvalitu života pacientov s rakovinou.

V rámci prevencie je podľa Európskej komisie potrebné riešiť problematiku hlavných rizikových faktorov, najmä však tabakové výrobky. Zároveň chce plán riešiť aj škodlivú konzumáciu alkoholu, znečistenie životného prostredia a problematiku nebezpečných látok a radiácie. Víziou do budúcnosti je najmä eliminovať užívanie tabaku a znižovať nerovnosť v zdraví, ktorú tabak spôsobuje. Dôležitým sa tak v nasledujúcom období stane zamerať spoločné koordinované úsilie o kontrolu tabaku v Európe.

Snaha o dosiahnutie Európy bez tabaku

Pri príležitosti Svetového dňa rakoviny je veľmi dôležité zdôrazniť súvislosť medzi rakovinou a tabakizmom. Spotreba a užívanie tabaku je hlavnou príčinou rakoviny, ktorej vieme predchádzať. Až 27% všetkých druhov rakoviny pripisujeme užívaniu tabaku. Elimináciou tabaku sa dá zabrániť 90% prípadov rakoviny pľúc. V najnovšom zverejnenom návrhu európskeho plánu boja proti rakovine Komisia odhaduje, že „dôsledným presadzovaním rámca EÚ na kontrolu tabaku a jeho prispôsobením sa novému vývoju a trendom na trhu vrátane prísnejších pravidiel pre nové výrobky, počnúc rokom 2021, bude Európa bojovať proti rakovine Tento plán pomôže vytvoriť „generáciu bez tabaku“, v ktorej bude do roku 2040 tabak konzumovať menej ako 5% populácie. Ako dočasný krok je cieľom dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN a cieľ 30% relatívneho zníženia miera užívania tabaku do roku 2025 v porovnaní s rokom 2010. To by zodpovedalo prevalencii fajčenia v EÚ20 okolo 20%. “

Vízia do budúcnosti predstavuje elimináciu užívania tabaku a znižovanie nerovnosti v zdraví, ktoré fajčenie spôsobuje. Najdôležitejším cieľom je dosiahnuť, aby sa vo všetkých krajinách z európskeho regiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) plne implementoval a presadzoval Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku, aby sa do roku 2040 znížila prevalencia užívania tabaku v Európe na menej ako 5%.

Pri príležitosti Svetového dňa rakoviny navrhuje Európska sieť pre fajčenie a prevenciu tabaku (ENSP) novú stužku, zelenú a žltú, na zvýšenie povedomia o všetkých druhoch rakoviny spôsobenej tabakom, ako znak vysokej úcty k všetkému odhodlanému úsiliu kontroly tabaku a širším zainteresovaným stranám v oblasti verejného zdravia, všetko s konečným cieľom dosiahnuť zdravú generáciu bez tabaku.


ensp