4. február - Svetový deň boja proti rakovine 2021 Tlačiť E-mail
Streda, 03. február 2021 15:40

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine, ktorý si pripomíname od roku 2002. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o rakovine a o tom, čo môžeme pre svoje zdravie a zdravie svojich rodín urobiť.


Rakovina má u nás stúpajúcu tendenciu, je jednou z najčastejších príčin invalidizácie a úmrtí. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií boli v roku 2019 nádorové ochorenia druhou najčastejšou príčinou úmrtia. Úmrtia mužov na nádory tvorili 27,7 % a úmrtia žien 22,9 %. Od roku 2010 má u nás úmrtnosť na nádory rastúci trend.


K iniciatíve - Svetovému dňu boja proti rakovine - sa pridávajú aj úrady verejného zdravotníctva, pretože včasná prevencia a zdravý životný štýl v boji proti onkologickým ochoreniam majú svoj význam, pričom najdôležitejšie je s prevenciou neprestávať.


V rámci prevencie onkologických ochorení začnú úrady verejného zdravotníctva v mesiaci február, v nadväznosti na Svetový deň boja proti rakovine a v priebehu roka 2021, zdravotno-výchovné aktivity so zameraním na najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenia:

  1. Prevencia rakoviny prsníka

  2. Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka

  3. Prevencia rakoviny krčka maternice


Cieľom týchto aktivít bude zvýšiť povedomie o rizikových faktoroch rakoviny hrubého čreva a konečníka, rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice, o možnostiach ich prevencie a zásadách zdravého životného štýlu.


Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR