Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697743
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 29. január 2021 13:44

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 9 119 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 479,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 250,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 209 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (87). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (76) a otitídy (46).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 31 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2021 hlásených 671 ochorení (chorobnosť 35,3/100 000), čo predstavuje 7,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 22,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných    (62,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 4. kalendárnom týždni 2021 nebolo hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 4. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrené štyri nazofaryngeálne výtery a 108 dvojíc sér.  Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (graf 3).     

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 387 vzoriek biologického materiálu (78 nazofaryngeálnych výterov a 309 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 21 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A/H3

-          6 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          2 x adenovírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 4. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 4. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 4. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 10 400 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 15,5 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 4. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 21 349 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 50,1 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 1 733 752 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 243 427 vzoriek pozitívnych (mapa). V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 4 854 924 antigénových testov, z toho bolo 180 059 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 3 560 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 205 247. Ochoreniu podľahlo  4 411 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a Ag testy)

v SR podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4


Mapa:  14 denná incidencia (od 14.1.2021 do 28.1.2021) potvrdených prípadov COVID-19

(RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapaPhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky