Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21689991
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Pondelok, 25. január 2021 14:30

chripkaV 3. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 9 291 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 491,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 6,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 251,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 164 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (64). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (52) a pneumónie (48).

Ochorenia hlásilo 41 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 32 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji a Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2021 hlásených 543 ochorení (chorobnosť 28,7/100 000), čo predstavuje 5,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 16,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných    (61,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 3. kalendárnom týždni 2021 nebolo hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 3. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 28 dvojíc sér bez pozitívneho záchytu  (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 275 vzoriek biologického materiálu (74 nazofaryngeálnych výterov a 201 dvojíc sér).
 

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 18 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A/H3

-          3 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          2 x adenovírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  3. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 3. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 3. kalendárnom týždni 2021 (ku dňu 22. 1. 2021) bolo hlásených 12 320 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 1 658 408 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 233 027 vzoriek pozitívnych (mapa). V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 2 973 227 antigénových testov, z toho bolo 158 710 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 3 285 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 183 942. Ochoreniu podľahlo  3 894 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a Ag testy)

v SR podľa veku a pohlavia 2020-2021 k 22. 1. 2021

graf4


Mapa:  Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19 (RT-PCR testy)

v SR podľa okresov 2020 – 2021 (chorobnosť na 100 tis.) k 22. 1. 2021

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky