Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697372
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 15. január 2021 13:34

chripkaV 2. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 10 459 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 527,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 13,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 287,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 213 osôb, čo predstavuje 2% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (87). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (65) a otitídy (61).

Ochorenia hlásilo 43 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2021 hlásených 684 ochorení (chorobnosť 34,5/100 000), čo predstavuje 6,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 98,2%. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných    (84,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 2. kalendárnom týždni 2021 nebolo hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 2. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených päť dvojíc sér a dva nazofaryngeálne výtery bez pozitívneho záchytu  (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 247 vzoriek biologického materiálu (74 nazofaryngeálnych výterov a 173 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 18 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A/H3

-          3 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          2 x adenovírus

-          1x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  2. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 2. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 2. kalendárnom týždni 2021 (ku dňu 15. 1. 2021) bolo hlásených 22 523 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 1 592 287 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 220 707 vzoriek pozitívnych (mapa). V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 2 456 426 antigénových testov, z toho bolo 144 485 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 3 429 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 1633 323. Ochoreniu podľahlo 3 362 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a Ag testy)

v SR podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4


Mapa:  Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19 (RT-PCR testy)

v SR podľa okresov 2020 – 2021 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky