Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3237
Počet zobrazení obsahu : 18437950
Stanovisko ÚVZ SR k individuálnym výnimkám vo „vyhláške o hraniciach“ v piatich bodoch Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Sobota, 09. január 2021 15:08
  1. Výnimky sú možné od apríla 2020, a to na základe záverov Ústredného krízového štábu. Sú potrebné najmä preto, že žiadna právna norma nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. Do dnešného dňa boli vydané výnimky pre tisíce občanov.

  2. ÚVZ SR nemôže nikomu dať výnimku sám z vlastnej iniciatívy. Na jej udelenie akejkoľvek osobe je potrebná žiadosť člena vlády SR.

  3. Úrad nie je kompetentný preverovať závažnosť každého zo stoviek dôvodov, ktoré sa uvádzajú v žiadostiach. Uvedené patrí do pôsobnosti jednotlivých členov vlády.

  4. ÚVZ SR vyzýva všetky osoby, ktoré na základe žiadosti člena vlády získali výnimku, aby sa správali maximálne ostražito a aby ju využívali len v nevyhnutnej miere. Výnimka pred vírusom neochráni.

  5. Úrad otvorí problematiku výnimiek na najbližšom Ústrednom krízovom štábe. Ak by boli obmedzené alebo zrušené, privítame to. Chápeme, že občania môžu akékoľvek výnimky vnímať citlivo.


    Aktuálne znenie vyhlášky