Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3749
Počet zobrazení obsahu : 21741702
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 08. január 2021 13:36

chripkaV 1. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 566 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 464,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 14,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 259,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 373 osôb, čo predstavuje 4,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (217). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (112) a otitídy (44).

Ochorenia hlásilo 38 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 31 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2021 hlásených 321 ochorení (chorobnosť 17,4/100 000), čo predstavuje 3,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 1,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných    (53,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. kalendárnom týždni 2021 nebolo hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 1. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených deväť dvojíc sér bez pozitívneho záchytu (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 240 vzoriek biologického materiálu (72 nazofaryngeálnych výterov a 168 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 18 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A/H3

-          3 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          2 x adenovírus

-          1x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  1. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 1. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021
graf1 Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021
graf3 Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 1. kalendárnom týždni 2021 (ku dňu 8. 1. 2021) bolo hlásených 18 641 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 1 496 314 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 198 184 vzoriek pozitívnych (mapa 2). V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 1 966 558 antigénových testov, z toho bolo 118 982 vzoriek pozitívnych (mapa 3).  

Hospitalizovaných je 3 103 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 138 383. Ochoreniu podľahlo 2 717 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a Ag testy) v SR

podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4


Mapa 2:  Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19 (RT-PCR testy) v SR

podľa okresov 2020 – 2021 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa2


Mapa 3:  Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19 (Ag testy)  v SR

podľa okresov 2020 – 2021 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa3


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky