Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697347
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 52. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Streda, 23. december 2020 14:08

chripkaV 52. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 6 042 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 404,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 37, 7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 162,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 50 osôb, čo predstavuje 0,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (23). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (23) a pneumónie (4).

Ochorenia hlásilo 33 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 24 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni 2020 hlásených 256 ochorení (chorobnosť 17,1/100 000), čo predstavuje 4,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 48,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných    (26,9 /100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 52. kalendárnom týždni nebolo hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 52. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu sedem nasofaryngeálnych výterov bez pozitívneho záchytu (graf 3).     

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 221 vzoriek biologického materiálu (62 nazofaryngeálnych výterov a 159 dvojíc sér).
 

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 18 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A/H3

-          3 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          2 x adenovírus

-          1x Mycoplasma pneumoniae
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  52. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 52. kalendárnom týždni 2020 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 52. kalendárnom týždni 2020 (ku dňu 23.12.2020) bolo hlásených 11 781 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 1 343 265 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 158 905 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 1 380 353 antigénových testov, z toho bolo 70 803 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 2 571 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 112 627. Ochoreniu podľahlo 1 686 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19

v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf4


Mapa 2: Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19

v SR podľa okresov  za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapaPhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky