Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3471
Počet zobrazení obsahu : 20143927
Centrum výskumu a vývoja Tlačiť E-mail

Centrum výskumu a vývoja najmä:

  1. vykonáva výskum a vývoj v oblasti verejného zdravotníctva,
  2. zabezpečuje aplikáciu vedeckých a výskumných poznatkov do praxe vo verejnom zdravotníctve,
  3. realizuje manažment medzinárodných vedecko-výskumných projektov,
  4. zabezpečuje odborné a ekonomické analýzy pre podporu aktivít vo verejnom zdravotníctve,
  5. vytvára metodické a analytické štúdie pre činnosti vo verejnom zdravotníctve z pohľadu manažmentu ovplyvniteľných rizikových faktorov,
  6. spolupracuje s národnými referenčnými centrami v rámci metodickej a publikačnej činnosti.